Search form

X

Glavna strana i Sažetak

Poslednje izmene: 6 јун 2016
U ovoj politici privatnosti:
  • Saželi smo uslove našeg pravilnika o privatnosti tako da možete brzo pronaći ono što vam treba;
  • Projektovali smo sistem tako da se jedan pravilnik o privatnosti primenjuje na više NBCUniversal usluga na mreži;
  • Dodali smo više detalja o ličnim podacima koje koristimo i prikupljamo, uključujući one koje dobijamo preko mobilnih aplikacija;
  • Objašnjavamo kako razmenjujemo informacije sa kompanijama u NBCUniversal grupi.
 
Izdvajamo najnovije promene – Јуни 2016
 
Privatnost u NBCUniversal
 
U NBCUniversal, mi poštujemo lične podatke i ozbiljno shvatamo naše obaveze u pogledu zaštite privatnosti. Ovaj veb sajt opisuje pristup NBCUniversal pitanju privatnosti za NBCUniversal veb sajtove i mobilne aplikacije koje su povezane sa ovom stranicom („usluge na mreži“). Zalažemo se za rukovanje ličnim podacima koje je u skladu sa posebnim odredbama važećih zakona o zaštiti privatnosti u svetu.
 

Sažetak

Koje podatke prikupljamo i kako se oni koriste?
 
NBCUniversal može da prikuplja sledeće podatke: (1) podatke koje obezbeđujete aktivno (npr. kroz obrasce, ankete ili slične interaktivne funkcije na uslugama na mreži); (2) podatke sa uređaja koje koristite za pristup uslugama na mreži; (3) podatke o vašem korišćenju usluga na mreži, uključujući gledanje video zapisa, koji se mogu prikupljati putem kolačića/tehnologija praćenja  i/ili (4) podatke od trećih strana.
 
 
Kako razmenjujemo podatke?
 
Vi shvatate i prihvatate da kompanija NBCUniversal može da razmenjuje informacije koje prikuplja na sledeći način:
  • U okviru NBCUniversal i sa nezavisnim dobavljačima, kako bismo vam obezbedili usluge na mreži;
  • Sa ostalim trećim stranama (npr. organima za sprovođenje zakona), gde se to zahteva zakonom ili gde se to zahteva kao deo korporativne transakcije (npr. ako se kompanija proda);
  • Sa trećim stranama za svrhe marketinga i u reklamne svrhe (ovo se može razlikovati u različitim zemljama ili državama u skladu sa zakonom). Stanovnici države Kalifornija mogu da pristupe listi ovih trećih strana.
  • Sa kompanijama u NBCUniversal porodici, kako bi se unakrsno promovisale usluge NBCUniversal ili u istraživačke svrhe. Imate mogućnost izbora u okviru ovoga.
 
 
Kako se štite podaci? 
 
Mi pružamo fizičke, elektronske i proceduralne garancije za zaštitu podataka. Imajte na umu da, iako nastojimo da pružimo razuman nivo bezbednosti podataka koje obrađujemo i zadržavamo, ne postoji bezbednosni sistem koji može da spreči sve eventualne povrede bezbednosti.
 
 
Gde se obrađuju informacije? 
 
NBCUniversal je globalna kompanija sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Informacije mogu da se obrađuju u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na različitim lokacijama širom sveta. 
 
 
Deca i privatnost
 
Osim kada je drugačije naznačeno, mi ne sakupljamo svesno niti skladištimo bilo kakve lične podatke dece mlađe od 13 godina. Koristimo tzv. starosnu kapiju kako bismo određene funkcije onemogućili deci mlađoj od 13 godina i ne prikupljamo svesno lične podatke od dece mlađe od 13 godina u vezi sa ovim funkcijama.  Ukoliko roditelj ili staratelj postane svestan da je njegovo dete mlađe od 13 godina nama dostavilo podatke bez njegovog pristanka, roditelj ili staratelj treba da nas kontaktira na adresu: privacy@nbcuni.com. Kada se to zahteva zakonom, izbrisaćemo takve podatke iz naših datoteka u razumnom roku. 
 
Vaša prava i izbori 
 

NBCUniversal korisnicima usluga na mreži obezbeđuje pristup i mogućnosti izbora u vezi njihovih podataka, u skladu sa zakonom. To obuhvata prava na odjavljivanje iz marketinga, odbijanje ciljanog oglašavanja i opoziv prethodno datih dozvola (npr. možete opozvati dozvole da mobilna aplikacija koristi vašu trenutnu lokaciju). Neke usluge na mreži mogu biti nedostupne ili može postojati uticaj na funkcionalnost kada pravite ove izbore. 

 
Praćenje/kolačići i oglasi
 
Mi možemo koristiti podatke koje prikupljamo o vašem korišćenju usluga na mreži iz vašeg ponašanja pregledanja, kako bismo vam dostavili reklame koje mogu biti od važnosti za vas. Vi možete odbiti saglasnost za ovo „ciljano oglašavanje“. Efekat odbijanja saglasnosti kontrolišu treće strane, ali one i dalje mogu prikupljati podatke o vašem korišćenju za svrhe analize, istraživanja ili internih operacija.
 
Kolačići/tehnologije praćenja se koriste na nekim od naših usluga na mreži za prikazivanje oglasa, obavljanje analitike i da bi se usluge na mreži učinile što interesantnijim za vas. Korišćenjem naših usluga na mreži, vi pristajete na korišćenje ovih kolačića/tehnologija praćenja, ali imate i mogućnosti izbora koje se odnose na kolačiće/tehnologije praćenja. Neke usluge na mreži mogu biti nedostupne ili može postojati uticaj na funkcionalnost kada pravite ove izbore.
 
 
Kontaktirajte nas
 
Ako imate pitanja koja se odnose na prakse privatnosti naših usluga na mreži, kontaktirajte nas putem e-pošte na privacy@nbcuni.com. Navedite konkretne informacije o usluzi na mreži koju koristite i vaše pitanje kako bismo vam odgovorili u najkraćem mogućem roku.