Search form

X

KINDEREN

Laatste update: 16 december 2019

De meeste van onze online services zijn bedoeld voor gebruikers van alle leeftijden.  Dit hoofdstuk beschrijft in grote lijnen NBCUniversal's informatiepraktijken in de Verenigde Staten met betrekking tot persoonsgegevens (zoals gedefinieerd door de Children Online Privacy Act ("COPPA")), verzameld online van services gericht aan kinderen jonger dan 13 jaar of van kinderen waarvan we feitelijk weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar ("kind" of "kinderen"). Voor meer informatie over COPPA zie FTC - Children's Privacy.

Zie de andere hoofdstukken van dit Privacybeleid voor onze informatiepraktijken aangaande online services (of gedeelten van dergelijke services) die gericht zijn aan ouders, gebruikers ouder dan 13 jaar, of algemene doelgroepen.

Indien we bewust persoonsgegevens verzamelen op een kindgerichte service of van een gebruiker waarvan we feitelijk weten dat het om een kind gaat, bewaren we die informatie slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is om 1) te voldoen aan het verzoek, of om het kind in de gelegenheid te stellen aan de activiteit deel te nemen, 2) de veiligheid van onze gebruikers en onze online services te waarborgen, en/of 3)om te voldoen aan wettelijke eisen.  Als we vernemen dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een kind op een wijze die niet consistent is met de vereisten van COPPA, zullen we die persoonsgegevens verwijderen of zullen we instemming van de ouder(s) vragen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van kinderen

Als een online service vraagt om persoonsgegevens van een kind, dat niet onderhevig is aan een uitzondering krachtens COPPA, zullen we eerst volgens de wet toestemming vragen aan een ouder of voogd.

Onze aan kinderen gerichte online services kunnen de volgende gegevens van kinderen verzamelen voor de omschreven doeleinden:

 • Registratiegegevens: Kinderen kunnen in staat zijn zich te registreren op een online service om inhoud te bekijken, deel te nemen aan wedstrijden, games te spelen enz.  We kunnen het kind vragen een schermnaam (die niet de naam van het kind bevat) en wachtwoord te geven.  We kunnen ook gegevens vragen voor kennisgevingsdoeleinden, zoals het e-mailadres van een ouder of voogd, de voornaam en het geslacht van het kind, en de geboortedatum. We kunnen vragen om het e-mailadres van een kind om een wachtwoordherinnering te genereren.  In dergelijke gevallen zullen wij, tenzij wij anderszins toestemming verkrijgen of de ouder op de hoogte brengen van lopende communicatie (zoals hieronder besproken), een dergelijk e-mailadres zodanig hashen dat het alleen kan worden gebruikt als een wachtwoordherinnering en niet kan worden gebruikt om contact op te nemen met het kind.
 • E-mailadres voor eenmalige reactie:  We kunnen het e-mailadres of andere online contactgegevens van een kind vragen om een vraag of verzoek van een kind te kunnen beantwoorden. We zullen deze gegevens verwijderen na te hebben gereageerd op de vraag of het verzoek.  Indien een online service kinderen in staat stelt accounts aan te maken door hun naam en e-mailadres te verstrekken, vragen we eerst toestemming van de ouder(s), conform de vereisten van COPPA.
 • E-mailadres voor nieuwsbrieven of andere doorlopende communicatie:  Onze online services kunnen doorlopende communicatie aanbieden aan onze gebruikers, zoals nieuwsbrieven of updates.  In dergelijke omstandigheden kunnen we het e-mailadres of andere online contactgegevens van een kind verzamelen, samen met het e-mailadres van een ouder.  We sturen de ouder via e-mail een kennisgeving van het verzamelen en gebruiken van de gegevens van het kind en stellen de ouder in de gelegenheid om verder contact met het kind te voorkomen.
 • Inhoud:  We kunnen de kinderen in staat stellen om inhoud bij ons in te dienen.  Indien een kind persoonsgegevens aan dergelijke inhoud toevoegt, zullen we redelijke maatregelen nemen om de persoonsgegevens te verwijderen of eerst instemming van de ouder(s) te vragen.
 • Invoergegevens voor wedstrijden en loterijen:  Onze online services kunnen worden gekenmerkt door wedstrijden of loterijen en vragen om gegevens die nodig zijn opdat een kind kan deelnemen aan een dergelijke wedstrijd, waaronder de voornaam van het kind en het e-mailadres van de ouder om de ouder in kennis te stellen (zoal de wet vereist).  Indien het kind de wedstrijd wint, kunnen we contact opnemen met de ouder via e-mail om informatie op te vragen om de prijs uit te reiken.
 • Gegevens om ouderlijke instemming te verkrijgen:  We kunnen een kind vragen om het e-mailadres van een ouder of voogd of andere toegestane contactgegevens voor het vragen van toestemming.  Als we niet binnen een redelijk tijdsbestek ouderlijke instemming ontvangen, zullen we de van het kind verzamelde contactgegevens en andere gerelateerde gegevens verwijderen.  We kunnen andere methoden voor ouderlijke instemming uitvoeren, die toegestaan zijn door COPPA, waaronder het verkrijgen van een creditcardnummer en het in rekening brengen van kosten (die nominaal kunnen zijn), een ouder vragen telefonisch of via een video met een medewerker van de klantenservice te spreken, of een ondertekend instemmingsformulier in te dienen.
 • Persistent Identifiers:  Onze online services kunnen automatisch persistent identifiers verzamelen voor interne activiteiten, waaronder het verstrekken en verbeteren van onze online services, uitvoeren van analyses, authenticeren van gebruikers, aanpassen van inhoud, onderhouden van de veiligheid en integriteit van de service, en waarborgen van wet- en regelgevingsnaleving.  We kunnen met name Internet Protocol of IP adres, bezochte pagina's en inhoud, type en versie van uitvoeringssysteem of webbrowser, en apparaat-ID verzamelen.  Wij, of onze derde partij dienstverleners, kunnen deze informatie verzamelen met gebruikmaking van HTTP cookies, flash cookies, HTML5 en Flash lokale opslag, webbakens/GIF's, ingebedde scripts, en ETags/cache browsers ("Cookies"). 

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens van kinderen

We kunnen van kinderen verzamelde persoonsgegevens delen of openbaar maken in de volgende omstandigheden:

 • Met/aan onze dienstverleners zodat ze namens ons hun diensten kunnen verrichten;
 • Waar toegestaan of vereist door de wet, inclusief in reactie op een rechterlijk bevel of dagvaarding;
 • Ter bescherming van de veiligheid van een kind, ter voorkoming van een misdaad, of ter facilitering van een publiekelijk veiligheidsonderzoek;
 • Om voorzorgsmaatregelen tegen aansprakelijkheid te nemen; of
 • Om de veiligheid of integriteit van onze online services te beschermen.

Daarnaast kunnen de van een kind verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld of openlijk gepubliceerd als we vooraf ouderlijke toestemming verkrijgen.

Ouderlijke controles

Ouders of voogden kunnen contact opnemen met privacy@nbcuni.com om persoonsgegevens te bekijken die door hun kind is verstrekt, dergelijke gegevens laten verwijderen, en/of verdere verzameling of gebruik van dergelijke gegevens weigeren. U kunt per post vragen stellen aan: 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112, VS t.a.v.: NBCUniversal Legal Department, Chief Privacy Officer.