Search form

X

Europejska Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwiec 2019

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki NBCUniversal Media, LLC i jej jednostki stowarzyszone gromadzą, wykorzystują i udostępniają informacje pozyskane od użytkownika podczas korzystania przez niego z naszych aplikacji (takich jak gry, telewizja interaktywna, asystenci głosowi i aplikacje mobilne), witryn internetowych oraz aplikacji internetowych, których dotyczy niniejsza Polityka („Usługi NBCUniversal”) i które dostarczane są użytkownikom w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii („Obszary objęte europejską dyrektywą o ochronie danych”).

Jako jedna z wiodących spółek z branży mediów i rozrywki na świecie, oferujemy Usługi NBCUniversal za pośrednictwem wielu jednostek biznesowych i pod wieloma markami. O ile nie określono inaczej, niniejsza Polityka prywatności dotyczy odpowiednich Usług NBCUniversal, z których użytkownik korzysta w Obszarach objętych europejską dyrektywą o ochronie danych. W niniejszej Polityce terminy „NBCUniversal”, „my” czy „nasz” dotyczą spółki NBCUniversal odpowiedzialnej za dane użytkownika na podstawie niniejszej Polityki prywatności („Administrator danych”). Więcej informacji na temat działań NBCUniversal, w tym listę jednostek stowarzyszonych NBCUniversal („Jednostki stowarzyszone NBCUniversal”) świadczących Usługi NBCUniversal, znaleźć można tutaj

 1. RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH
 2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE O UŻYTKOWNIKU
 3. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 4. DZIECI
 5. PRAWA I WYBORY UŻYTKOWNIKA
 6. GDZIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 7. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA
 9. AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
 10. KONTAKT Z NAMI

 

1. RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH

Gromadzimy następujące dane dotyczące użytkownika, gdy korzysta z Usług NBCUniversal:

Dane przekazywane nam przez użytkownika

Dane kontaktowe i rejestracyjne. W zależności od tego, z jakich Usług NBCUniversal użytkownik korzysta, podczas rejestracji konta albo dokonywania zakupu naszego produktu możemy poprosić użytkownika o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i innych danych kontaktowych (w niektórych przypadkach, np. w celu wysłania produktu na adres użytkownika), daty urodzenia (w niektórych przypadkach) i danych dotyczących płatności (w stosownych przypadkach).

Informacje na temat użytkownika albo jego przyjaciół i rodziny. Wszelkie inne dane, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem Usług NBCUniversal, w tym komentarze/posty, zdjęcia, materiały wideo i audio oraz inne treści.

Na przykład, jeżeli użytkownik korzysta z usługi, która pozwala mu na zakup filmu albo innych treści dla siebie albo jako prezent dla innych osób, będziemy gromadzić jego adres e-mail, dane dotyczące płatności i historię zakupów, a w przypadku korzystania z usługi w celu zakupu prezentu, będziemy również gromadzić dane kontaktowe osoby otrzymującej prezent (jeżeli użytkownik poprosi nas o wysłanie prezentu) oraz wiadomość albo treści, które użytkownik utworzy w ramach wiadomości do prezentu.

Informacje dotyczące transakcji. Dane dotyczące płatności, takie jak dane karty kredytowej/debetowej, historia płatności, adres dostawy i inne informacje związane z transakcją.

Dane dotyczące konkursów, loterii i ankiet. Będziemy gromadzić imię i nazwisko i adres e-mail oraz wszystkie inne dane, które użytkownik może nam przekazać podczas udziału w organizowanych przez nas konkursach, losowaniach nagród czy loteriach. Jeżeli użytkownik weźmie udział w jednej z naszych ankiet albo dyskusji panelowych online, możemy poprosić go o podanie (dobrowolnie, za zgodą użytkownika) dodatkowych danych, takich jak pochodzenie etniczne czy poglądy polityczne.

Obsługa klienta, wsparcie techniczne i inne opinie zwrotne. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z jednym z naszych zespołów obsługi klienta, będziemy gromadzić dane na temat metody kontaktu, godziny i daty, częstości i powodu, w celu prowadzenia dokumentacji dotyczącej świadczonej usługi. Możemy również dokumentować treści zapytań i innych wiadomości przesyłanych nam przez użytkownika za pośrednictwem formularzy online i platform serwisów społecznościowych (w takim przypadku udokumentujemy również login albo nazwę użytkownika serwisu społecznościowego, aby nasz zespół obsługi klienta mógł zidentyfikować użytkownika), aby móc odnieść się do nich w odpowiedni i skuteczny sposób. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami telefonicznie, możemy nagrać rozmowę lub zachować streszczenie rozmowy, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać udokumentowaną rozmowę do celów szkoleniowych albo zarządzania usługami.

Dane dotyczące sprawności fizycznej i samopoczucia. Jeżeli użytkownik korzysta z usług NBCUniversal, które pozwalają śledzić i poprawiać sprawność fizyczną i samopoczucie, poprosimy również o dane dotyczące stylu życia (np. obecnego stopnia sprawności fizycznej oraz celów związanych ze zdrowiem i sprawnością), żebyśmy mogli polecić użytkownikowi odpowiedni program fitness albo plan żywieniowy, który pomoże mu osiągnąć wyznaczony cel.

Dane dotyczące rezerwacji. Jeżeli użytkownik utworzy konto bezpośrednio w usłudze rezerwacji wydarzeń sportowych NBCUniversal, możemy gromadzić dodatkowe dane istotne dla tego wydarzenia i dotyczące członkostwa w klubie sportowym (np. numer identyfikacyjny członka, wyniki, historię płatności i rezerwacji oraz dane osobowe wszelkich gości, które uczestnik przekaże nam w ramach rezerwacji).

Dane, które gromadzimy automatycznie

Dane dotyczące urządzeń. Wiele Usług NBCUniversal oferowanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej i aplikacji jest darmowych. Możemy udostępniać je użytkownikowi w takiej formie po części dzięki wsparciu naszych partnerów reklamowych. Wymaga to od nas (a w niektórych przypadkach od naszych partnerów reklamowych) gromadzenia danych od użytkownika, gdy korzysta on z tych usług. Obejmuje to dane dotyczące urządzenia, plików cookie, reklam, numeru identyfikacyjnego użytkownika oraz innych unikalnych numerów identyfikacyjnych, adresu IP, danych dotyczących przeglądarki, systemu operacyjnego, rodzaju platformy oraz platformy do gier (w stosownych przypadkach).

Dane dotyczące użytkowania. W zależności od usług NBCUniversal, z których użytkownik korzysta, będziemy automatycznie gromadzić dane dotyczące tego jak, kiedy, jak często i jak długo użytkownik korzysta z naszych usług, w tym dane dotyczące przeglądanych witryn internetowych, przeglądanych treści, wyświetlanych reklam i działań podejmowanych w związku z nimi, używanych gier oraz funkcji asystenta głosowego. Będziemy również gromadzić dane techniczne dotyczące działania poszczególnych Usług NBCUniversal, z których użytkownik korzysta, na przykład raporty awarii i błędy logowania.

Dane dotyczące gier. Gdy użytkownik gra w gry NBCUniversal, gromadzimy dane dotyczące rodzaju gier NBCUniversal będących własnością użytkownika albo w które użytkownik gra, statystyk gry, wyników, powtórek i osiągnięć.

Informacje o lokalizacji. W zależności od tego, z jakich Usług NBCUniversal użytkownik korzysta, możemy również gromadzić dane dotyczące dokładnej lokalizacji użytkownika, jeżeli udzieli nam na to zgody, albo mniej dokładnej lokalizacji w przypadkach, gdy nie mamy na to zgody (np. miasto związane z adresem IP użytkownika). Może to obejmować aplikacje, które zapewniają użytkownikowi usługi oparte na lokalizacji, takie jak wskazywanie najbliższych klubów sportowych czy kin oraz czasu potrzebnego, aby do nich dotrzeć.

Zachowania związane z przeglądaniem. W przypadkach, gdy Usługa NBCUniversal pozwala użytkownikowi prowadzić działania w związku z naszymi materiałami wideo i innymi treściami, będziemy gromadzić dane dotyczące przeglądanych treści, czasu oglądania materiałów wideo i innych treści oraz interakcji z nimi, jakości otrzymywanych usług (np. buforowanie, czas wczytywania) oraz będziemy generować prognozy na temat rodzaju treści, które mogą zainteresować użytkownika. Będziemy również gromadzić dane dotyczące reklam, które zostały wyświetlone użytkownikowi i w związku z którymi podjął działania.

Informacje ze źródeł zewnętrznych

Dane powszechnie dostępne. Zgodnie z prawem możemy również pozyskiwać dane na temat użytkownika z publicznych i komercyjnie dostępnych źródeł online i offline zapewnianych przez naszych partnerów i usługodawców, aby uzupełnić dane, które użytkownik nam przekazuje albo które gromadzimy automatycznie, w tym dane demograficzne, dane dotyczące członkostwa albo programów lojalnościowych albo dane na temat reklam, które zostały wyświetlone użytkownikowi lub w związku z którymi podjął działania.

Dane dotyczące mediów społecznościowych. W przypadku korzystania z Usług NBCUniversal na urządzeniach, na których użytkownik korzysta również z usług mediów społecznościowych albo prowadzi z nami interakcję za pośrednictwem usług mediów społecznościowych albo innej platformy, możemy mieć dostęp do niektórych informacji, które użytkownik przekazuje tym mediom społecznościowym. Jeżeli na przykład użytkownik korzysta z konta Facebook, aby zalogować się do jednej z naszych usług online, możemy otrzymać z Facebooka (w stosownych przypadkach za zgodą użytkownika) dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, płeć, data urodzenia, numer identyfikacyjny w mediach społecznościowych/adres URL, liczba obserwujących, wiek, lokalizacja/miasto, w którym użytkownik obecnie mieszka.

Możemy również gromadzić komentarze, opinie zwrotne oraz inne informacje, które użytkownik przekazuje za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych takich jak FeeFo na temat zadowolenia z naszych usług, dzięki czemu możemy odnieść się do każdego pytania i każdej wątpliwości klienta.

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE O UŻYTKOWNIKU

Gromadzone dane będziemy wykorzystywać w różnych celach, w zależności od rodzaju Usług NBCUniversal, z których użytkownik korzysta, i sposobu korzystania z nich. Podstawa prawna wykorzystywania danych użytkownika będzie również zależeć od okoliczności, które opisano poniżej.

Świadczenie Usług NBCUniversal. Wykorzystujemy podane przez użytkownika dane, aby zapewniać wymagane przez niego Usługi NBCUniversal albo produkty. Może obejmować to wykorzystywanie danych gromadzonych na temat sposobu korzystania z naszych witryn internetowych oraz treści, w związku z którymi użytkownik podejmuje działania, aby spersonalizować jego widok usług albo udostępnianych mu treści i funkcji. Może obejmować to również identyfikowanie użytkownika na różnych urządzeniach, na których korzysta z Usług NBCUniversal, aby dopilnować, że świadczymy mu usługi najlepszej jakości niezależnie od miejsca i sposobu korzystania z nich. Będziemy również wykorzystywać dane użytkownika, aby świadczyć mu pomoc techniczną i usługi związane z obsługą klienta oraz wysyłać użytkownikowi wiadomości związane z usługami, w tym ogłoszenia i komunikaty administracyjne. W większości przypadków będziemy wykorzystywać dane użytkownika do tych celów, jeżeli zawarliśmy z nim umowę dotyczącą zapewniania Usług NBCUniversal albo produktów. W przypadku braku umowy będziemy prowadzić takie działania, ponieważ świadczenie wysokiej jakości Usług NBCUniversal w celu osiągania zadowolenia naszych klientów leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Możemy wykorzystywać dane kontaktowe użytkownika (np. adres e-mail), aby zaprosić go do udziału, za jego zgodą, w ankietach, dyskusjach panelowych oraz forach internetowych, aby prowadzić badanie rynku i lepiej zrozumieć, co użytkownikowi podoba się w Usługach NBCUniversal, a co nie, dzięki czemu możemy wciąż je ulepszać.

Ulepszanie naszych usług i produktów. Wykorzystujemy informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z odpowiednich Usług NBCUniversal, aby dowiedzieć się, w jaki sposób z nich korzysta, tak abyśmy mogli je ulepszać oraz opracować nowe usługi, które spełnią oczekiwania naszych klientów. Możemy również wykorzystać te dane, aby przeprowadzić badanie rynku, analizę statystyczną oraz w celu planowania działalności biznesowej. Będziemy na przykład wykorzystywać te dane, aby zidentyfikować, które Usługi NBCUniversal są najpopularniejsze i zapewnić, że nasza infrastruktura IT będzie wystarczająca, aby zaspokoić zapotrzebowanie. Będziemy również wykorzystywać te dane w celu zidentyfikowania mniej popularnych Usług NBCUniversal, aby dopilnować, że docieramy do naszych odbiorców docelowych i skutecznie promować nasze usługi. Z zasady będziemy wykorzystywać dane użytkownika w ten sposób, ponieważ zapewnianie wysokiej jakości Usług NBCUniversal naszym klientom leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Podczas wykorzystywania danych w ten sposób wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia. Mogą one obejmować na przykład usunięcie danych umożliwiających bezpośrednie zidentyfikowanie użytkownika (np. jego imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru identyfikacyjnego urządzenia) ze zbioru danych przed przeprowadzeniem badań i analiz.

Personalizowanie usług dla użytkowników. Możemy wykorzystywać dane użytkownika, aby tworzyć segmenty dla określonych klientów i odbiorców, które mogą zostać wykorzystane do celów przedstawiania reklam profilowanych i materiałów marketingowych w Usługach NBCUniversal, w usługach podmiotów zewnętrznych, w aplikacjach mobilnych lub witrynach internetowych i offline. W tym celu wykorzystujemy różne technologie, w tym pliki cookie i inne technologie śledzenia. Użytkownik może również wycofać zgodę na korzystanie przez nas z technologii śledzenia opartych na plikach cookie w dowolnym momencie, w sposób opisany w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Jeżeli użytkownik wycofa zgodę, może wciąż otrzymywać reklamy od nas i podmiotów zewnętrznych, ale będą one mniej interesujące i spersonalizowane. Możemy również korzystać z technologii (takich jak Facebook Custom Audiences), aby zapewniać użytkownikowi reklamy w innych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych na podstawie adresu e-mail albo innych danych osobowych, które przekazał nam użytkownik albo na podstawie danych otrzymanych od podmiotów zewnętrznych, w tym dystrybutorów danych konsumentów. Z zasady prowadzimy takie działania, ponieważ zapewnianie użytkownikom spersonalizowanych reklam leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie oraz pomagają nam one lepiej poznać użytkowników naszych Usług NBCUniversal i klientów.

Rozpoznawanie użytkowników na różnych platformach i urządzeniach. W zależności od zezwoleń udzielonych za pośrednictwem ustawień będziemy gromadzić dane z komputerów, telefonów albo innych urządzeń wykorzystywanych do uzyskania dostępu do wszelkich Usług NBCUniversal oraz dane dotyczące powyższych urządzeń (niezależnie od tego, czy użytkowni zalogował się do usługi, czy nie), takie jak adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikator plików cookie albo reklam oraz inne unikalne identyfikatory użytkownika, które mogą być wykorzystane do rozpoznawania użytkowników na wszystkich platformach i zapewniania pełnego komfortu użytkownika. Będziemy wykorzystywać te dane dotyczące urządzeń i przeglądarek do celów analitycznych, sporządzania raportów na temat reklam i planowania działalności biznesowej. Zasadniczo będziemy wykonywać powyższe czynności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu biznesowego polegającego na świadczeniu łatwych w obsłudze usług, na potrzeby niektórych Usług NBCUniversal, a także z powodu częściowej zależności między przychodami z reklam a dalszym świadczeniem tych usług bezpłatnie.

Marketing bezpośredni. Możemy również wysyłać biuletyny i informacje na temat produktów, usług i promocji oferowanych przez NBCUniversal, naszych partnerów i inne organizacje, z którymi współpracujemy. Zazwyczaj będzie to miało miejsce po uzyskaniu od użytkownika zgody albo jeżeli będzie to związane z dostarczanym użytkownikowi produktem albo usługą. Zawsze będziemy szanować preferencje użytkowników w zakresie marketingu.

Dostarczanie upominków i nagród. W przypadku korzystania z Usług NBCUniversal w celu zakupu i wysyłki upominków będziemy wykorzystywać przekazane dodatkowe dane dotyczące użytkownika i odbiorców, aby zrealizować transakcję, zlecić dostawę upominku odbiorcy (w przypadku odnośnego polecenia użytkownika), a także zaproponować inne upominki, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Podobnie w przypadku udziału i wygranej w konkursie będziemy wykorzystywać dane użytkownika, aby dostarczyć mu nagrodę, a także możemy wykorzystać je do celów reklamowych (po uzyskaniu zgody użytkownika).

Zapobieganie oszustwom i obrona naszych praw. Możemy również wykorzystywać dane użytkownika, aby zapobiegać oszustwom albo wszelkim innym potencjalnie niezgodnym z prawem działaniom, chronić bezpieczeństwo naszych użytkowników i innych osób, egzekwować nasze warunki korzystania z usług oraz wywiązać się z ciążących na nas zobowiązań prawnych i regulacyjnych, spełniać żądania organów rządowych, odpowiadać na wezwania sądowe albo postępowanie sądowe. Zazwyczaj będzie to konieczne w celu realizacji ciążących na nas zobowiązań prawnych i regulacyjnych (np. odpowiadania na wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe).

Możemy łączyć wszelkie zgromadzone albo otrzymane przez nas dane na temat użytkownika w dowolnym opisanym powyżej celu. Więcej informacji znaleźć można w części Prawa i wybory użytkownika.

Ponadto możemy łączyć dane dotyczące użytkownika z danymi dotyczącymi innych użytkowników i wykorzystywać je na potrzeby analizy statystycznej, badań i sporządzania raportów. Możemy również udostępniać te dane naszym partnerom biznesowym. Dane zbiorcze nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika ani nie można powiązać ich z użytkownikiem, którego dotyczą.

3. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Możemy udostępniać dane użytkownika w sposób określony w poniższej części.

Spółkom powiązanym. Możemy udostępniać dane użytkownika Jednostkom stowarzyszonym NBCUniversal, jak również naszej spółce dominującej Comcast Corporation i jej jednostce stowarzyszonej Comcast Cable, aby lepiej dostosowywać usługi, produkty, materiały marketingowe i reklamy do użytkownika.

Usługodawcom. Możemy udostępniać dane użytkownika usługodawcom, którzy pomagają nam realizować określone zadania takie jak zarządzanie biuletynem; zarządzanie kampaniami marketingowymi prowadzonymi za pośrednictwem mediów społecznościowych i wiadomości e-mail (np. MailChimp); prowadzenie badań i analiz; hosting witryn internetowych; realizacja transakcji i zamówień; prowadzenie baz danych; zarządzanie konkursami, loteriami i promocjami; świadczenie usług technologicznych i zapewnianie platform; zarządzanie tożsamością; świadczenie usług związanych z przejęciem i przewalutowaniem; przetwarzanie płatności oraz zapobieganie oszustwom.

Reklamodawcom, sieciom reklamodawców i innym podmiotom zewnętrznym. Udostępniamy informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z Usług NBCUniversal oraz wyświetlania przez niego treści i reklam naszym reklamodawcom, agencjom medialnym, spółkom badawczym i prowadzącym pomiary dotyczące materiałów wideo takim jak Nielsen TV Ratings, zewnętrznym sieciom reklamodawców oraz innym podmiotom zewnętrznym, aby oferować użytkownikowi produkty i usługi, które mogą go zainteresować. Te podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać własne technologie śledzenia/plików cookie, aby gromadzić informacje na temat użytkownika w ramach ankiet. Więcej informacji znaleźć można w naszej Polityce dotyczącej plików cookie i technologii śledzenia. W niektórych przypadkach możemy również udostępniać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika (np. adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny, kod pocztowy) zewnętrznym spółkom świadczącym usługi analizy danych i dystrybutorom danych (np. Experian) w celu dostosowania reklam i treści marketingowych, tworzenia list identyfikacyjnych klientów oraz zestawiania danych (np. aby umożliwić śledzenie konwersji reklam partnerów w naszych witrynach).

W celu ochrony naszych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zachowania zgodności z przepisami prawa. Możemy ujawniać dane użytkownika agencjom organów porządkowych, organom regulacyjnym, organizacjom ds. ochrony treści, koalicjom ds. zapobiegania oszustwom i innym organom regulacyjnym, jeżeli będzie to niezbędne w celu:

 • ochrony praw, prywatności i bezpieczeństwa NBCUniversal, a także Jednostek stowarzyszonych NBCUniversal, naszych pracowników, agentów, kontrahentów i innych osób;
 • zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób odwiedzających Usługi NBCUniversal albo inne własności;
 • ochrony przed oszustwami lub innymi nielegalnymi działaniami bądź w celu zarządzania ryzykiem;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania lub prośby pochodzące od organów rządowych, regulacyjnych, organów ścigania lub władz publicznych;
 • umożliwienia nam korzystania z dostępnych środków prawnych, wszczynania, udziału i obrony w postępowaniach sądowych oraz ograniczania szkód, które możemy ponieść;
 • podporządkowania się prawu, włącznie z wezwaniami do stawiennictwa w sądzie, nakazami przeszukania, wyrokami sądowymi i innymi elementami postępowania sądowego; lub
 • egzekwowania obowiązujących warunków świadczenia usług.

Sprzedaż albo przeniesienie praw do całości albo części naszej spółki albo jej aktywów

W przypadku fuzji, przejęcia, przeniesienia kontroli, upadłości, reorganizacji, sprzedaży aktywów albo analizy due diligence związanej z takimi kwestiami zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży albo przeniesienia informacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności w ramach tej transakcji. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by w rezultacie takiego przekazania jego dane osobowe były przetwarzane, powinien skontaktować się z kolejnym właścicielem spółki.

4. DZIECI

Większość Usług NBCUniversal przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników, niezależnie od wieku. W przypadkach, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, zwrócimy się do rodzica z prośbą o udzielenie zgody. Rodzic albo opiekun, który ma pytania dotyczące jakichkolwiek przekazanych nam przez jego dziecko danych osobowych i chce, byśmy zaprzestali przetwarzania albo usunęli te dane, powinien skontaktować się z nami pisząc na adres EUPrivacy@nbcuni.com.

5. PRAWA I WYBORY UŻYTKOWNIKA

Preferencje dotyczące komunikacji i rezygnacji

Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji naszych promocyjnych wiadomości e-mail albo biuletynów, postępując według znajdujących się w przesłanej wiadomości e-mail instrukcji rezygnacji z ich otrzymywania. Nie można jednak zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail związanych z usługami, transakcjami albo naszą relacją, albo z otrzymywania wiadomości w ramach obsługi klienta w odpowiedzi na żądania użytkownika.

Pliki cookie i podobne technologie

Więcej informacji dotyczących wyborów użytkownika związanych z plikami cookie i podobnymi technologiami, włącznie z informacją, gdzie taka technologia jest przez nas wykorzystywana w celu wyświetlania dostosowanych i innych reklam w ramach Usług NBCUniversal, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie i technologii śledzenia.

Aplikacje mobilne

W zależności od wykorzystywanego urządzenia mobilnego użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami w zakresie reklam za pośrednictwem ustawień urządzenia:

 • Użytkownicy urządzeń Apple:
 • System iOS 7 lub wyższy: można zmienić swoje ustawienia w następującym miejscu: Ustawienia > Prywatność > Reklamy
 • System iOS 6: można zmienić swoje ustawienia w następującym miejscu: Ustawienia > Ogólne > Przejdź > Reklamy
 • System iOS 4 lub 5: można wybrać opcję rezygnacji, posługując się instrukcjami podanymi tutaj

Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej Apple tutaj.

 • Dla innych głównych platform mobilnych:
 • Należy otworzyć ustawienia konta platformy
 • Należy wybrać Reklamy

Istnieje również wiele zewnętrznych narzędzi, które umożliwiają użytkownikowi zarządzanie swoimi wyborami w zakresie dostosowanych reklam na urządzeniu mobilnym. Na przykład Digital Advertising Alliance (DAA, Sojusz Reklamy Cyfrowej) oferuje osobne narzędzie do zarządzania wyborami w zakresie gromadzenia danych z różnych aplikacji na potrzeby wyświetlania reklam w oparciu o zainteresowania oraz na inne odnośne potrzeby. Aby skorzystać z opcji wyboru dla firm biorących udział w tym narzędziu wyboru, można zainstalować aplikację AppChoices DAA (proszę zobaczyć http://www.aboutads.info/appchoices). Można również zainstalować aplikację TRUSTe służącą do ochrony prywatności (patrz https://www.trustarc.com/consumer-resources/privacy-app/). NBCUniversal nie utrzymuje ani nie kontroluje tego rodzaju mechanizmów wycofania zgody ani nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie.

 

Aby wycofać zgodę na wykorzystywanie usług pomiarów dotyczących materiałów wideo świadczonych przez Nielsen w aplikacjach mobilnych, należy kliknąć  tutaj

 

Dostęp, poprawienie, przenoszenie i usuwanie danych użytkownika

Użytkownik może uzyskać dostęp do określonych danych, które nam przekazał albo które zgromadziliśmy automatycznie za pośrednictwem funkcji zapewnianych w ramach niektórych Usług NBCUniversal (takich jak „ustawienia konta”), oraz poprawiać te dane. Ponadto, gdy zezwalają na to przepisy prawa, będziemy zapewniać użytkownikom dostęp do ich informacji i możliwość ich weryfikacji, aktualizowania, poprawiania albo usuwania. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, na przykład prosząc o podanie hasła i identyfikatora użytkownika oraz być może również przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem, zanim udzielimy dostępu do danych osobowych użytkownika.

Użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania danych, które nam przekazał i które wykorzystujemy w celu świadczenia mu Usług NBCUniversal, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to umożliwia użytkownikowi przenoszenie jego danych od jednego usługodawcy do innego, na przykład w celu umożliwienia innemu usługodawcy skutecznego świadczenia dalszych usług zgodnie z potrzebami użytkownika.

W przypadku chęci usunięcia danych, które zgromadziliśmy w ramach korzystania przez użytkownika z Usług NBCUniversal, należy zmienić ustawienia odpowiedniej usługi NBCUniversal albo skontaktować się z nami. Przechowywanie niektórych albo wszystkich takich danych może okazać się niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z określonych Usług NBCUniversal i funkcji oraz zapewnić ich prawidłowe działanie. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy również przechowywać takie dane w celu rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, egzekwowania naszych warunków korzystania oraz dochodzenia albo obrony przysługujących nam praw wynikających z przepisów prawa. Niektóre Usługi NBCUniversal możemy świadczyć wyłącznie po uzyskaniu danych od użytkownika, dlatego ich usunięcie będzie oznaczało również usunięcie konta i brak możliwości korzystania z tych usług.

Zmiana zdania albo sprzeciw

W przypadku udzielonej zgody na wykorzystywanie danych użytkownika do któregokolwiek z powyższych celów użytkownikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Użytkownikowi może również przysługiwać prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas jego danych w przypadkach, gdy przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lecz ze względu na sytuację użytkownika będzie on chciał wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na tej podstawie.

Rezygnacja z pomiarów materiałów wideo przez Nielsen

Usługi dotyczące materiałów wideo NBCUniversal mogą obejmować użycie zastrzeżonego oprogramowania do pomiaru Nielsen, dzięki któremu dane użytkownika zostaną wykorzystane w badaniu rynku, takim jak na przykład TV Ratings Nielsen.
Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów do pomiaru cyfrowego Nielsen oraz wyborów użytkownika odnośnie do tych produktów, proszę odwiedzić stronę http://www.nielsen.com/digitalprivacy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania tych praw, należy skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za określoną usługę NBCUniversal albo wysłać wiadomość e-mail na adres EUPrivacy@nbcuni.com.

Łącza do innych serwisów internetowych

Usługi NBCUniversal mogą zawierać łącza do witryn internetowych i usług podmiotów zewnętrznych. Te witryny mogą gromadzić informacje na temat użytkownika, kiedy je odwiedza oraz wykorzystywać te informacje zgodnie z własnymi politykami i warunkami użytkowania. Nie wspieramy ani nie kontrolujemy polityk ani praktyk tych podmiotów zewnętrznych.

6. GDZIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

NBCUniversal jako światowa organizacja może przekazać dane użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy i udostępnić je swoim jednostkom stowarzyszonym, partnerom i usługodawcom zewnętrznym w różnych krajach. Ma to na celu świadczenie użytkownikom naszych usług oraz realizację innych wyżej wymienionych celów. Należy pamiętać, że przepisy prawa dotyczące ochrony danych w niektórych z tych krajów mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony, co przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. Przed przekazaniem danych użytkownika w opisany sposób podejmiemy działania, aby zagwarantować wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tych zabezpieczeń należy skontaktować się z nami pod adresem EUPrivacy@nbcuni.com albo wysłać wiadomość do Działu Prawnego na adres: Privacy, Legal Department, Central Saint Giles, St Giles High Street, London, WC2H 8NU, Wielka Brytania.

7. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Zapewniamy zabezpieczenia natury proceduralnej, technicznej i fizycznej Usługom NBCUniversal, które mają pomagać chronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem albo nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianami albo zniszczeniem danych osobowych udostępnianych nam przez użytkownika za pośrednictwem Usług NBCUniversal. Te zabezpieczenia różnią się w zależności od wrażliwości gromadzonych i przechowywanych przez nas danych. Trzeba mieć świadomość, że żadne środki bezpieczeństwa nie są niezawodne.

 

8. Jak długo przechowujemy dane użytkownika

Będziemy przechowywać dane użytkownika wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany albo dopuszczony przez prawo. Po upływie tego okresu usuniemy albo zanonimizujemy te dane. Okres przechowywania danych użytkownika będzie różnił się w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik będzie korzystać z Usług NBCUniversal. Na przykład, w zależności od Usług NBCUniversal, z których korzysta użytkownik, możemy przechowywać dane dotyczące konta użytkownika przez uzasadniony okres od dnia ostatniej aktywności użytkownika albo od dnia, w którym użytkownik przestał uiszczać opłaty za odnośne usługi. Ma to na celu zapewnienie użytkownikowi możliwości łatwego powrotu do ponownego korzystania z usług. Możemy również przechowywać dokumentację dotyczącą korespondencji z użytkownikiem w związku z Usługami NBCUniversal, z których korzysta, na przykład w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji, tak długo, jak będzie to konieczne do ochrony przed roszczeniem prawnym. Podobnie w przypadku rezygnacji przez użytkownika z subskrypcji naszego biuletynu w formie wiadomości e-mail albo promocyjnych wiadomości e-mail będziemy przechowywać adres e-mail użytkownika, aby nie przesyłać mu w przyszłości wiadomości marketingowych.

Niektóre Usługi NBCUniversal mogą obejmować dodatkowe szczegółowe informacje na temat obowiązujących praktyk dotyczących przechowywania danych, dlatego zachęcamy do zapoznania się z odnośnymi witrynami internetowymi lub często zadawanymi pytaniami.

 

9. AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany dotyczące sposobu gromadzenia albo wykorzystywania danych użytkownika, powiadomimy go poprzez opublikowanie poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności online; możemy również powiadomić go w inny sposób. Zachęcamy, by okresowo sprawdzać aktualizacje w Usługach NBCUniversal.

Data w górnej części niniejszej Polityki prywatności wskazuje, kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie w chwili opublikowania zmienionej Polityki prywatności. Korzystanie przez użytkownika z tych usług online po opublikowaniu zmian oznacza, że użytkownik wyraził zgodę na te zmiany. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności albo z którąkolwiek z wprowadzonych przez nas zmian, nie powinien korzystać z Usług NBCUniversal.

10. KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań albo skarg związanych z niniejszą Polityką prywatności albo naszymi praktykami w zakresie prywatności należy skontaktować się z nami pod adresem EUPrivacy@nbcuni.com albo wysłać wiadomość do Działu Prawnego na adres: Privacy, Legal Department, Central Saint Giles, St Giles High Street, London, WC2H 8NU, Wielka Brytania.

 

W przypadku korzystania z Usług NBCUniversal świadczonych przez którąkolwiek z niżej wymienionych spółek NBCUniversal w Niemczech prosimy o kontakt z naszym miejscowym Inspektorem ochrony danych pod adresem Felix.Wittern@fieldfisher.com.

 

Universal Consumer Products Germany GmbH

NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH

NBC Universal International Television Distribution Germany GmbH

Universal Pictures Germany GmbH

Universal Pictures International Germany GmbH

 

Ponadto użytkownikom może przysługiwać prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w kraju użytkownika w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze sposobem wykorzystywania przez nas danych użytkowników. Jednak przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do uprzedniego skontaktowania się bezpośrednio z nami, co umożliwi nam wyjaśnienie wszelkich ewentualnych wątpliwości.