Search form

X

Mobilne aplikacije

Poslednje izmene: 25 мај 2018

Ovaj pravilnik o mobilnim aplikacijama, zajedno sa Pravilnikom o privatnosti kompanije NBCUniversal, pojašnjava kako kompanija NBCUniversal može da prikuplja informacije od vas i obrađuje informacije o vama kad koristite naše mobilne aplikacije ili pristupate Uslugama kompanije NBCUniversal sa svog mobilnog uređaja (u daljem tekstu „Mobilne aplikacije”). Dodatne posebne napomene i uslovi će važiti za određene Mobilne aplikacije kada je to potrebno i/ili u skladu sa zakonom.

Ovaj pravilnik se ne primenjuje ako Usluge kompanije NBCUniversal koristite dok ste u Evropskom ekonomskom prostoru, Velikoj Britaniji ili Švajcarskoj.  Pogledajte Pravilnik o privatnosti u Evropi kompanije NBCUniversal.

 1. INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO I NAČIN NA KOJI IH KORISTIMO
 2. KAKO RAZMENJUJEMO LIČNE INFORMACIJE
 3. AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA I OGLAŠAVANJE
 4. ODJAVLJIVANJE
 5. PRISTUP
 6. KONTAKTIRAJTE NAS

1. INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO I NAČIN NA KOJI IH KORISTIMO

U nastavku smo naveli vrste informacija koje sakupljamo i način na koji ih koristimo.  Informacije koje prikupljamo zavisiće od funkcionalnosti određene mobilne aplikacije koju koristite i dodatne informacije mogu da se prikupljaju preko mobilne aplikacije, na način na koji je to navedeno za mobilnu aplikaciju. 

Vrste informacija

Kako se koriste?

Jedinstveni identifikatori uređaja

Jedinstveni identifikator uređaja (ili „Jedinstveni ID uređaja) je alfanumerički niz podataka koji može biti ili deo hardvera vašeg uređaja ili niz podataka koji je automatski dodeljen vašem uređaju od strane operativnog sistema ili softvera. Možda ćemo povezati Jedinstveni ID uređaja sa drugim informacijama i obrađivati kombinovane informacije kao informacije sa ličnom identifikacijom u skladu sa ovim pravilnikom, sve dok one budu povezane.  Jedinstveni ID uređaja mogu da se koriste da bi omogućili određene funkcije kao i da personalizuju uslugu i da služe za prikazivanje oglasa koje je bazirano na vašim interesima i korišćenju drugih aplikacija.  Pogledajte „Odjavljivanje“ u Odeljku 4 u nastavku, za informacije o tome kako da ograničite upotrebu Jedinstvenih ID uređaja.

Informacije o lokaciji

Kada koristite neki od naših servisa sa dostupnom opcijom za lokaciju, možda ćemo prikupljati i obrađivati informacije o vašoj stvarnoj lokaciji. Neke mobilne aplikacije i druge usluge na mreži zahtevaju informacije o vašoj lokaciji kako bi funkcija mogla da radi.  Tamo gde mobilna aplikacija prikuplja tačne podatke o lokaciji vašeg uređaja, ti podaci će se koristiti da omoguće uslugu lociranja za mobilnu aplikaciju i za takve stvari kao što je tagovanje ili prijava na lokaciju.  Potražite u samoj mobilnoj aplikaciji podatke o tome kako da se odjavite od pružanja podataka o lokaciji ili se obratite putem e-pošte na privacy@nbcuni.com

Informacije za prijavljivanje

Kada koristite mobilnu aplikaciju ili pregledate sadržaj naših veb sajtova mi ćemo automatski prikupljati i čuvati određene informacije u zapisima servera, uključujući, ali bez ograničenja na internet protokol (IP) adrese, brojeve portova, informacije o modelu i proizvođaču uređaja, provajdera internet usluga (ISP), klikstrim podatke, alokaciji memorije i baterije, vreme pokretanja, vrstu pregledača i jezik, pregledane i napuštene stranice ili vremenske pečate. Informacije za prijavljivanje možemo koristiti kao što je to naročito naznačeno u mobilnoj aplikaciji, kao i za pristup performansama naše mobilne aplikacije ili drugih usluga na mreži, za razlikovanje vašeg uređaja od drugih, za sprečavanje prevara, pružanje tehničke podrške i/ili ispunjavanje vaših potreba.  Takođe možemo koristiti ove informacije za personalizaciju usluga koje su ponuđene od strane naših filijala, uključujući i pružanje personalizovanog oglašavanja na nekim mobilnim aplikacijama.

Jedinstveni brojevi mobilne aplikacije

Kada instalirate ili deinstalirate mobilnu aplikaciju koja sadrži jedinstveni broj mobilne aplikacije, ili kada takva usluga traži automatsko ažuriranje, taj broj može biti poslat nama. Informacije o vašoj instalaciji, na primer, vrsta operativnog sistema, može takođe biti poslat nama. Možemo upotrebiti jedinstvene brojeve mobilne aplikacije na način koji je posebno naznačen u mobilnoj aplikaciji, kao i za procenu performansi naše mobilne aplikacije ili drugih usluga na mreži, sprečavanje prevara, pružanje tehničke podrške, sprovođenje istraživanja, kreiranje analiza, imenovanje internih onlajn servisnih operacija i/ili ispunjenje vaših potreba.  Takođe možemo koristiti ove informacije za personalizaciju usluga koje su ponuđene od strane naših filijala, uključujući i pružanje personalizovanog oglašavanja na nekim mobilnim aplikacijama.

Informacije koje pružate preko mobilne aplikacije

Kada se registrujete kod nas i koristite mobilnu aplikaciju, možete da date (a) svoje ime, adresu e-pošte, godine, korisničko ime, lozinku i druge informacije za registraciju; (b) informacije vezane za transakcije, kao što su one prilikom kupovina, odgovori na bilo koje ponude, ili preuzimanje i upotreba mobilne aplikacije od nas; (c) informacije koje nam pružate kada nas kontaktirate za pomoć; (d) informacije o kreditnoj kartici za kupovinu i korišćenje mobilne aplikacije; i (e) informacije koje unesete u naš sistem kada koristite mobilnu aplikaciju, kao što su informacije za kontakt. Takođe možemo koristiti informacije koje ste nam obezbedili u skladu sa primenljivim zakonima, da bismo vas kontaktirali s vremena na vreme i pružili vam važne informacije, potrebna obaveštenja i promocije na tržištu.

Informacije koje možemo prikupiti preko mobilne aplikacije 

Zbog funkcionalnosti određene mobilne aplikacije mi takođe možemo prikupiti dodatne informacije preko vaše upotrebe mobilne aplikacije, u koje spadaju (a) vaš broj mobilnog telefona; (b) bilo koje ime koje ste dodelili svom uređaju; (c) kontakte/adresar; (d) istoriju pregleda veba; (e) informacije koje se odnose na druge aplikacije koje ste preuzeli ili koristite; (f) druge informacije sačuvane na vašem uređaju, kao što su video zapisi, slike, lokacije slika, audio, kalendar, lozinke, pozive, mikrofon i/ili akreditacije za društvene mreže. Informacije prikupljene preko mobilne aplikacije možemo da koristimo na način koji je posebno naveden u mobilnoj aplikaciji, kao i za procenu performansi naše mobilne aplikacije ili drugih usluga na mreži, sprečavanje prevara, pružanje tehničke podrške, sprovođenje istraživanja, kreiranje analiza, imenovanje internih onlajn servisnih operacija i/ili ispunjenje vaših potreba.  Takođe možemo koristiti ove informacije za personalizaciju usluga koje su ponuđene od strane naših filijala, uključujući i pružanje personalizovanog oglašavanja na nekim mobilnim aplikacijama.

 

2. KAKO RAZMENJUJEMO LIČNE INFORMACIJE

 

U skladu sa primenljivim zakonima i pravilima našeg Pravilnika o privatnosti, možemo podeliti vaše lične informacije i informacije o korišćenju sa provajderima analitike, servisima za digitalno i video merenje kao što je Nielsen, operativnim sistemima, nosačima i platformama provajdera i/ili drugim mobilnim aplikacijama kojima upravljamo mi ili treće strane, kao i bilo kojim drugim telima opisanim u bilo kojoj konkretnoj mobilnoj aplikaciji.

 

 

3. AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA I OGLAŠAVANJE

 

Neke od naših mobilnih aplikacija se izdržavaju putem oglašavanja i koriste treće strane da prikupljaju podatke i personalizuju oglase na osnovu vaših interesa i korišćenja različitih aplikacija, pretraživanja veba i drugih podataka. Podaci zasnovani na interesovanjima mogu se sastojati od, između ostalog, Jedinstvenog ID uređaja, log podataka ili sličnih informacija, u kombinaciji sa podacima koje aplikacije koristite i povezanim podacima o korišćenju.  Oglašavanje omogućava da usluge na mreži budu besplatne ili jeftine.  Pojedine analitičke kompanije koje angažujemo mogu takođe automatski da prikupljaju podatke kako bi nam pomogle da saznamo kako se usluge na mreži koriste, kao što je učestalost i trajanje upotrebe. Takođe možemo da radimo sa preprodavcima podataka o korisniku koji kupuju, odnosno prodaju podatke drugim kompanijama za mnoge namene uključujući i ponudu proizvoda i usluga koje vas mogu zanimati.

 

4. ODJAVLJIVANJE

Pored opcija koje su obezbeđene preko vaših mobilnih operativnih sistema, možete odjaviti obrađivanje ličnih informacija preko mobilnih aplikacija, na sledeći način:

 • Deinstaliranje mobilne aplikacije – možete zaustaviti sva prikupljanja informacija preko mobilne aplikacije jednostavnim deinstaliranjem mobilne aplikacije. Možete upotrebiti standardni postupak deinstaliranja koji može biti dostupan kao deo vašeg mobilnog uređaja ili koristeći prodavnicu za mobilne aplikacije ili mrežu;
 • Odjavljivanje od oglašavanja baziranog na interesima – pogledajte uputstva u nastavku ili kontaktirajte privacy@nbcuni.com za informacije o načinu za odjavljivanje upotrebe informacija koje se koriste za ciljano oglašavanje od strane oglašavača i/ili trećih strana za oglašavanje preko mreže. Imajte na umu da će efekat odjavljivanja ciljanog oglašavanja biti sprečavanje ciljanog oglašavanja, ali neke reklame ćete i dalje videti.  Informacije mogu i dalje da se koriste u druge svrhe (kao što je istraživanje, usluge analitike na mreži ili interni poslovi, kao i da sprovede vaše želje za odjavljivanjem):

 

 • Za Apple korisnike:
  • iOS 7 ili noviji, vaša podešavanja možete promeniti na sledećoj lokaciji: Podešavanje > Privatnost > Oglašavanje
  • iOS 6, vaša podešavanja možete promeniti na sledećoj lokaciji: Postavke > Opšte > О > Oglašavanje
  • iOS 4 ili 5, možete se odjaviti tako što ćete pratiti sledeća uputstva, data ovde

 

Više informacija možete pronaći na Apple veb sajtu ovde.

 

 • Za ostale značajne mobilne platforme:
  1. Otvorite podešavanja naloga platforme
  2. Izaberite Oglašavanje
 • Odjavljivanje davanja podataka o lokaciji – Idite na opciju „podešavanja“ na svom mobilnom uređaju da biste se odjavili prikupljanje podataka o lokaciji, ili kontaktirajte privacy@nbcuni.com za informacije o načinu odjavljivanja koja će sprečiti da imamo dalji pristup podacima o vašoj lokaciji. Dodajte što je više moguće detalja kada postavljate zahtev.
 • Odjavljivanje prikupljanja podataka u sklopu više aplikacija - Savez za digitalno oglašavanje (Digital Advertising Alliance, DAA) nudi poseban alat za izbor prikupljanja podataka u sklopu više aplikacija na mobilnom uređaju za oglašavanje zasnovano na interesovanjima i druge primenljive svrhe. Da biste izvršili izbor kompanija koje učestvuju u ovom alatu za izbor, možete instalirati aplikaciju AppChoices saveza DAA (pogledajte http://www.aboutads.info/appchoices).
 • Odjavite se sa servisa Video merenja - da biste odjavili uslugu video merenja koje pruža kompanija Nielsen na mobilnim aplikacijama, kliknite ovde

5. PRISTUP

Kada se to zahteva u skladu sa važećim zakonom, mi pružamo onlajn posetiocima pristup ličnim informacijama koje su oni pružili preko usluga na mreži i mogućnost za pregled, ažuriranje i ispravljanje kada je to potrebno. Takvi zahtevi mogu biti podložni malim naplatama. Da bismo pomogli u zaštiti vaše privatnosti i bezbednosti, preduzećemo razumne korake za potvrdu vašeg identiteta, kao što su traženje lozinke i korisničke identifikacije, i ako je moguće identifikacionog dokumenta sa fotografijom koji omogućava pristup vašim ličnim informacijama.

6. KONTAKTIRAJTE NAS

 

Ako imate bilo kakva pitanja vezana za Pravilnik o mobilnim aplikacijama, kontaktirajte nas na privacy@nbcuni.comili Glavni službenik za pitanja privatnosti (Chief Privacy Officer), NBCUniversal Legal Department, 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112, US.