Search form

X

Pliki cookies / Śledzenie

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwiec 2016

W swoich serwisach internetowych NBCUniversal wraz ze swoimi partnerami reklamowymi i dostawcami stosuje różne technologie, by sprawdzać, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisów internetowych NBCUniversal. Poniżej można znaleźć więcej informacji na temat tych technologii oraz tego, w jaki sposób można je kontrolować. Niniejsza polityka stanowi część Polityki prywatności NBCUniversal, dostępnej tutaj.

 1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA ORAZ SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA
 2. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES PRZEZ NASZYCH PARTNERÓW REKLAMOWYCH
 3. OPCJE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES I SPOSOBY ICH WYŁĄCZENIA
 4. PRZYKŁADY PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH NBCUNIVERSAL
 5. DEFINICJE
 6. KONTAKT Z NAMI
1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA ORAZ SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA
 
Podobnie jak wiele firm stosujemy w naszych serwisach internetowych Pliki cookies i inne technologie śledzenia (określane łącznie jako „pliki cookies”, chyba że podano inaczej), w tym: pliki cookies HTTP, pliki Flash cookie, pamięć lokalną HTML5 i Flash, obrazy web beacon/GIF, wbudowane skrypty, przeglądarki e-znaczników/pamięci podręcznej.

Możemy wykorzystywać Pliki cookies w różnych celach oraz aby poprawiać wrażenia użytkownika płynące z korzystania z sieci, np. poprzez zapamiętanie jego statusu logowania i preferencji przeglądania z poprzedniej sesji w serwisie internetowym, przydatnych w momencie powrotu do tego serwisu. Konkretnie nasze serwisy internetowe wykorzystują następujące kategorie Plików cookies:

 • Niezbędne Pliki cookies: Możemy wykorzystywać Pliki cookies niezbędne do administracji systemu, zapobiegania nielegalnej działalności, zwiększania bezpieczeństwa, albo umożliwiania użytkownikowi korzystania z funkcji koszyka do zakupów. Nie mamy obowiązku uzyskiwania zgody użytkownika na Pliki cookies, które są niezbędne.
 • Pliki cookies służące analizom i pomiarom wydajności: Możemy korzystać z Plików cookies do oceny wydajności naszych serwisów internetowych, co może służyć też praktykom analitycznym służącym ulepszaniu treści zawartych w naszych serwisach internetowych.
 • Funkcjonalne Pliki cookies: Wykorzystujemy Pliki cookies, aby dowiedzieć się np. czy użytkownik korzystał z danych serwisów internetowych w przeszłości, czy też jest nowym odwiedzającym, dzięki czemu możemy ustalić, jakie funkcje mogą go najbardziej zainteresować.
 • Pliki cookies związane z personalizacją: Możemy wykorzystywać Pliki cookies celem dostarczania treści, w tym reklam, dostosowanych do zainteresowań użytkownika – zarówno w naszych serwisach internetowych, jak i na stronach stron trzecich – w oparciu o interakcje użytkownika z naszymi reklamami i przedstawianymi treściami. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania Plików cookies przez partnerów Ad Network.

Korzystanie z naszych serwisów oznacza zgodę na takie wykorzystywanie Plików cookies. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszego wykorzystywania Plików cookies oraz opcji rezygnacji z nich, prosimy zajrzeć do sekcji „Prawa użytkownika". Przykłady każdego z typów plików cookies stosowanego w serwisach internetowych NBCUniversal można znaleźć tutaj.

2. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES PRZEZ NASZYCH PARTNERÓW REKLAMOWYCH ORAZ W ZAKRESIE ANALITYKI, ORAZ PRZEZ INNE PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Sieci reklamowe i/lub dostarczyciele treści, którzy dostarczają reklam w naszych serwisach internetowych, nasz partner analityczny oraz inne podmioty zewnętrzne mogą stosować Pliki cookies, aby w sposób unikalny rozróżniać przeglądarkę internetową użytkownika oraz śledzić informacje związane z jego interakcją z serwisami internetowymi, w tym z pokazywanymi reklamami.

 

Niektóre z tych firm mogą łączyć informacje pozyskiwane z naszych serwisów internetowych z innymi danymi związanymi z czynnościami użytkownika w przeglądarce na innych serwisach internetowych, pozyskanymi niezależnie. Firmy te gromadzą i wykorzystują te informacje w oparciu o swoje własne polityki prywatności.

Przykłady tych firm, ich polityk prywatności oraz oferowane przez nie opcje rezygnacji znajdują się w poniższej tabeli:

 
 
3. OPCJE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES I SPOSOBY ICH WYŁĄCZENIA
 

Można wybrać, czy chce się akceptować stosowanie Plików cookies. Wyjaśniliśmy, w jaki sposób można wykorzystać przysługujące prawa, w sposób następujący:

 • Większość przeglądarek jest wstępnie ustawiona, aby akceptować pliki cookies HTTP. Funkcja „Pomoc” na pasku menu większości przeglądarek zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób wyłączyć akceptowanie nowych cookies, jak otrzymywać powiadamianie o nowych plikach cookies i jak zablokować istniejące pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies HTTP oraz tego, jak je zablokować i jak ograniczyć kategorie plików cookies, które chce się akceptować, znajduje się na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 • Kontrola lokalnej pamięci HTML5 w przeglądarce użytkownika zależy od jej typu. Więcej informacji na temat konkretnej przeglądarki użytkownika można znaleźć na stronie internetowej tej przeglądarki (najczęściej w dziale „Pomoc”).
 • Więcej informacji na temat plików Flash cookie i obiektów LSO oraz tego, jak je wyłączyć, można znaleźć na stronie: http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.
 • Prosimy o zapoznanie się z punktem „Wykorzystywanie plików cookies przez naszych partnerów reklamowych” w celu uzyskania dalszych informacji o opcji wyłączenia Plików cookies związanych z reklamą. Zwracamy uwagę, że wyłączenie Plików cookies nie oznacza, że podczas wizyty w naszych serwisach internetowych przestaną pojawiać się reklamy.
 • Zwracamy jednak uwagę na fakt, że bez plików cookies HTTP i lokalnej pamięci HTML5 oraz Flash nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji oferowanych przez nasze serwisy internetowe i niektóre funkcje oferowane w tych serwisach mogą nie działać prawidłowo.
 • Można również zrezygnować z dodatkowych zewnętrznych sieci reklamowych, odwiedzając stronę internetową organizacji Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp i wykonując tam czynności zgodne z podanymi wskazówkami. Skutki rezygnacji z zewnętrznych sieci reklamowych wyjaśnione zostały na poszczególnych stronach. Należy pamiętać, że na niektórych stronach rezygnacja z reklam zewnętrznych oznaczać będzie, że nie będzie się otrzymywać reklam dostosowanych do swoich indywidualnych preferencji. Informacje o aktywności użytkownika podczas korzystania z serwisów internetowych mogą być dalej gromadzone dla celów badawczych, analiz i operacji wewnętrznych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za skuteczność takich opcji rezygnacji.

Kalifornijski kodeks California Business & Professions Code stanowi w artykule 22575(b) (z poprawkami, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.), że mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo wiedzieć, w jaki sposób NBCUniversal reaguje na ustawienie „Do Not Track” („Nie śledzić") w przeglądarce internetowej. W chwili obecnej NBCUniversal nie podejmuje żadnych działań w odpowiedzi na sygnały „Nie śledzić", ponieważ nie został jeszcze opracowany jednolity standard technologiczny. Dokonujemy na bieżąco przeglądu i oceny nowych technologii i w przyszłości możemy przyjąć taki standard, jeśli zostanie stworzony.

4. PRZYKŁADY PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH NBCUNIVERSAL

Poniższa tabela zawiera przykłady niektórych indywidualnych plików cookies oraz cele, do których je wykorzystujemy:

Kategoria pliku cookie

Firma

Nazwa pliku cookie

Cel

Zawartość

Ważność

Więcej informacji

Niezbędne cookies 

NBCUniversal

has_js

Te pliki cookies są potrzebne do obsługi naszych zasobów cyfrowych

Zawiera konkretne informacje dotyczące realizacji strony

Pliki cookies sesji (wygasają po zamknięciu przeglądarki)

Plik cookie dla Drupal

Pliki cookies związane z wydajnością

Omniture (Adobe)

Adobe Omniture Analytics:s_vi [Unique ID]

Pliki cookies tej kategorii umożliwiają NBCUniversal pomiary wydajności naszych zasobów cyfrowych

Stempel godziny/daty unikatowego identyfikatora (ID) odwiedzającego

Uaktualniane przy każdej wizycie na stronie

http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Pliki cookies związane z funkcjonalnością

NBCUniversal

_dy_geo

Pobiera informacje geolokalizacyjne użytkownika

Geolokalizacja użytkownika, np. „US.NA.US_CA". US_CA_Universal City

30 dni

 

Pliki cookies służące do personalizacji

DoubleClick

Google DoubleClick: _gads

Pliki cookies reklamowe umożliwiające bardziej precyzyjne dobranie reklam do odwiedzających

Unikalny identyfikator użytkownika oraz inne przypisane do użytkownika dane służące do podawania reklam

2 lata

http://www.google.com/intl/en/policies/

5. DEFINICJE

Pliki cookies

Plik cookie to mały plik z danymi wysyłany ze strony gdy użytkownik ją przegląda, przechowywany w przeglądarce internetowej użytkownika. Pliki cookies są przechowywane w formie małych plików tekstowych zawierających serię znaków. Komunikują one nam lub podmiotom zewnętrznym pewne informacje dotyczące tego, w jaki sposób są wykorzystywane serwisy internetowe (np. które strony i reklamy były oglądane), na temat preferencji użytkownika (np. jaki rozmiar czcionki preferuje) oraz dotyczące funkcjonalności strony (np. zapamiętanie, w którym miejscu użytkownik kliknął pauzę podczas oglądania treści wideo). Zwykłe pliki cookies mogą być najczęściej wyłączane lub usuwane przy użyciu narzędzi dostępnych w większości komercyjnych przeglądarek. W niektórych przypadkach (lecz nie wszystkich) mogą być zablokowane w przyszłości poprzez wybranie pewnych ustawień. Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku wyłączenia lub usunięcia plików cookies lub plików cookies HTML5 ze swojego urządzenia, niektóre segmenty naszych serwisów internetowych mogą przestać funkcjonować prawidłowo i w przypadku ponownych odwiedzin naszych serwisów internetowych możliwości limitowania plików cookies dla użytkownika będą zależały od ustawień i ograniczeń jego przeglądarki.

Obrazy web beacon

Obrazy web beacon albo podobne technologie mogą być wykorzystywane w różnych celach, włącznie z liczeniem osób odwiedzających serwisy internetowe, do monitorowania sposobu poruszania się użytkowników w serwisach internetowych, do liczenia e-maili, które zostały faktycznie otwarte oraz do ustalenia, ile razy wyświetlono poszczególne artykuły lub odnośniki. Czyste pliki GIF to malutkie pliki graficzne z unikalnym identyfikatorem, podobne w swej funkcji do plików cookies. W przeciwieństwie do plików cookies HTTP, które są gromadzone na twardym dysku komputera użytkownika, czyste pliki GIF są zamieszczone w sposób niewidoczny na stronach internetowych i mają wielkość kropki na końcu tego zdania.

Wbudowany skrypt

Wbudowany skrypt to kod używany przy programowaniu, mający służyć zbieraniu informacji na temat interakcji użytkownika z serwisem internetowym, takich jak odnośniki, na które klika. Kod ten jest tymczasowo pobierany na urządzenie użytkownika z naszego serwera sieci lub od zewnętrznego dostawcy serwisu i pozostaje aktywny tylko przez okres, gdy użytkownik pozostaje połączony z serwisem internetowym, a potem zostaje wyłączony lub usunięty.

„ETag" albo „entity tag" (Etykieta tożsamości)

„ETag" to funkcja podręcznej pamięci przeglądarek w postaci nieprzejrzystego identyfikatora przypisanego przez przeglądarkę do konkretnej wersji zasobów znalezionych pod danym adresem URL. Jeśli zawartość zasobów kiedykolwiek zmieni się, wówczas przypisany zostanie nowy i inny ETag. Używane w ten sposób ETagi są formą identyfikatora urządzenia. Śledzenie przy pomocy ETagów może pozostawić niepowtarzalne ślady, nawet jeśli użytkownik zablokuje pliki cookies HTTP, Flash i/albo HTML5.

6. KONTAKT Z NAMI

Wszystkie zapytania odnoszące się do niniejszej polityki dotyczącej plików cookies i technologii śledzenia należy kierować na adres privacy@nbcuni.com albo do Dyrektora ds. prywatności (Chief Privacy Officer), NBCUniversal Legal Department, 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112, USA.

Zapytania spoza obszaru Stanów Zjednoczonych należy kierować na adres privacy@nbcuni.com lub do Dyrektora ds. prywatności (Chief Privacy Officer), Central Saint Giles, St Giles High Street, London, WC2H 8NU, Wielka Brytania