Search form

X

Aplikacje mobilne

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwiec 2016

W uzupełnieniu warunków dostępnej tutaj polityki prywatności NBCUniversal, niniejsza polityka dotycząca aplikacji mobilnych zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób NBCUniversal może przetwarzać dane osobowe w przypadku serwisów internetowych dostępnych na urządzeniach mobilnych („Aplikacje mobilne”). Odnosi się to do wszystkich aplikacji mobilnych NBCUniversal zawierających odnośniki do niniejszej polityki. Należy mieć na uwadze, że jest to ogólny zarys tego, co może być przetwarzane i w poszczególnych aplikacjach mobilnych, gdzie zostanie to uznane za stosowne, i/lub będzie wymagane przez prawo, zostaną wprowadzone dodatkowe szczegółowe regulaminy i warunki.

 1. ZBIERANE PRZEZ NAS INFORMACJE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA
 2. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
 3. AUTOMATYCZNE ZBIERANIE DANYCH I REKLAMY
 4. REZYGNACJE
 5. DOSTĘP
 6. KONTAKT Z NAMI

1. ZBIERANE PRZEZ NAS INFORMACJE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA

Poniżej określiliśmy rodzaje informacji, które gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Rodzaj zbieranych informacji zależeć będzie od funkcjonalności konkretnej aplikacji mobilnej, której użytkownik używa i dodatkowe informacje mogą być gromadzone przez Aplikację mobilną zgodnie z jej specyfikacją.

Rodzaj informacji

Jak jest ona wykorzystywana?

Unikatowe identyfikatory urządzenia

„Unikatowy identyfikator urządzenia" to alfanumeryczny ciąg danych, który może być częścią sprzętową urządzenia użytkownika lub może być automatycznie przypisany do urządzenia użytkownika przez system operacyjny bądź oprogramowanie. Możemy powiązać identyfikatory urządzeń z innymi informacjami i będziemy traktowali te połączone informacje jako informacje pozwalające zidentyfikować osobę w rozumieniu niniejszego regulaminu tak długo, jak będą to informacje połączone. Unikatowe identyfikatory urządzeń mogą być wykorzystywane do umożliwiania pewnych funkcji oraz do personalizacji i podawania reklam w oparciu o zainteresowania użytkownika oraz jego korzystanie z innych aplikacji. Część „Rezygnacje" w Sekcji 4 zawiera informacje dotyczące tego, jak ograniczać wykorzystywanie Unikatowych identyfikatorów urządzeń.

Informacja o lokalizacji

Podczas korzystania z jednego z naszych serwisów umożliwiającego lokalizację, możemy zbierać i przetwarzać informacje na temat rzeczywistej lokalizacji użytkownika. Niektóre aplikacje mobilne i inne serwisy internetowe wymagają informacji o lokalizacji użytkownika dla prawidłowego działania danej funkcji. Jeżeli Aplikacja mobilna pobiera precyzyjne informacje na temat lokalizacji urządzenia użytkownika, będą one wykorzystywane do dostarczania usług lokalizacyjnych Aplikacji mobilnej oraz do takich funkcji jak oznaczanie lub podawanie swoich miejsc przebywania. Informacje dotyczące tego, jak zrezygnować z podawania informacji dotyczących lokalizacji można znaleźć wewnątrz Aplikacji mobilnej lub kontaktując się z privacy@nbcuni.com. Usługi zależne od lokalizacji oferowane w połączeniu z naszymi Aplikacjami mobilnymi służą jedynie do celów osobistych i nie powinny być wykorzystywane jako niezawodny lokalizator w nagłych przypadkach, podczas jazdy lub obsługi pojazdów, ani w niebezpiecznych warunkach wymagających bezpiecznego funkcjonowania, ani w żadnych innych sytuacjach, w których awaria lub nieprecyzyjne użycie usług zależnych od lokalizacji mogłoby prowadzić bezpośrednio do śmierci, uszkodzenia ciała, albo do poważnych obrażeń, szkód materialnych lub uszkodzenia mienia. Usługi zależne od lokalizacji nie są przeznaczone ani nie mogą służyć do odnajdywania członków rodziny, śledzenia floty pojazdów, ani do innego użytku firmowego lub służbowego – obecnie są dostępne inne produkty mogące służyć specjalnie tym celom.

 
Informacje o logowaniu

 

Przy korzystaniu z Aplikacji mobilnej lub przeglądaniu treści na naszych stronach internetowych na urządzeniu mobilnym możemy automatycznie pobierać i przechowywać pewne informacje w dziennikach serwerów, w tym m.in. adresy protokołu internetowego (IP), numery portów, informacje na temat modelu i marki urządzenia, dostawcy usług internetowych, danych dot. historii odwiedzin stron internetowych, baterii oraz ulokowania pamięci, czasu uruchamiania, typu i języka przeglądarki, oglądanych stron i stron wychodzących, jak również znaczników daty i godziny. Możemy wykorzystywać dane z dziennika jak to określono konkretnie w Aplikacji mobilnej, jak również do oceny wydajności naszej Aplikacji mobilnej lub innych serwisów internetowych, rozpoznania urządzenia użytkownika od innych, zapobiegania oszustwom, dostarczania pomocy technicznej i/lub reagowania na potrzeby użytkownika. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu przystosowania do potrzeb użytkownika indywidualnych usług oferowanych przez nas lub nasze jednostki stowarzyszone, włącznie z wysyłaniem spersonalizowanych reklam w niektórych Aplikacjach mobilnych.

Unikalne numery Aplikacji mobilnych

Podczas instalacji lub deinstalacji Aplikacji mobilnej zawierającej unikalny numer Aplikacji mobilnej, lub gdy taki serwis wyszukuje automatyczne aktualizacje, numer ten może być do nas wysyłany. Np. informacje dotyczące instalacji przez użytkownika, typu systemu operacyjnego, mogą także być do nas wysyłane. Możemy wykorzystywać unikalne numery Aplikacji mobilnej tak, jak zostało to konkretnie wskazane w Aplikacji mobilnej, jak również do oceny wydajności naszej Aplikacji mobilnej lub innych usług internetowych, zapobiegania oszustwom, zapewniania pomocy technicznej, przeprowadzania badań, generowania danych analitycznych, reagowania na wewnętrzne operacje serwisów internetowych i/lub reagowania na potrzeby użytkownika. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu przystosowywania do potrzeb użytkownika usług oferowanych przez nas lub nasze jednostki stowarzyszone, włącznie z wysyłaniem spersonalizowanych reklam w niektórych Aplikacjach mobilnych.

Informacje wysyłane przez użytkownika poprzez Aplikację mobilną

Przy rejestracji w naszym serwisie i korzystaniu z Aplikacji mobilnej użytkownik może nam podać (a) swoje imię i nazwisko, adres e-mail, wiek, nazwę użytkownika, hasło oraz inne informacje związane z rejestracją; (b) informacje związane z transakcją, jak np. kiedy dokonuje się zakupów, odpowiada na oferty lub pobiera bądź korzysta z naszych Aplikacji mobilnych; (c) informacje, które użytkownik nam podaje, kontaktując się z nami w potrzebie pomocy; (d) dane karty kredytowej przy zakupie i korzystaniu z Aplikacji mobilnej; oraz (e) informacje wprowadzane do naszego systemu podczas korzystania z Aplikacji mobilnej, takie jak dane kontaktowe. Możemy wykorzystywać podane nam przez użytkownika informacje, zgodnie z obowiązującym prawem, do kontaktowania się z użytkownikiem od czasu do czasu w celu podania ważnych informacji, wymaganych powiadomień oraz promocji marketingowych.

Informacje, które możemy pobierać poprzez Aplikację mobilną

W zależności od funkcjonalności konkretnej Aplikacji mobilnej, możemy również zbierać dodatkowe informacje wynikające z korzystania przez użytkownika z Aplikacji mobilnej włącznie z (a) numerem jego telefonu; (b) nazwą, którą mógł przypisać swojemu urządzeniu; (c) książką adresową/kontaktów; (d) historią odwiedzanych stron; (e) informacjami dotyczącymi innych aplikacji, które użytkownik pobrał lub z których korzystał; (f) innymi danymi zgromadzonymi na urządzeniu użytkownika, takimi jak nagrania video, zdjęcia, miejsca wykonania zdjęć, nagrania dźwiękowe, kalendarz, hasła, wybieranie numerów, korzystanie z mikrofonu i/lub uwierzytelnienia portali społecznościowych. Możemy wykorzystywać informacje pobrane przez Aplikację mobilną tak, jak to zostało konkretnie wskazane w Aplikacji mobilnej, jak również oceniać wydajność naszej Aplikacji mobilnej bądź innych serwisów internetowych, zapobiegania oszustwom, dostarczania pomocy technicznej, przeprowadzania badań, generowania danych analitycznych, reagowania na wewnętrzne operacje serwisów internetowych i/lub reagowania na potrzeby użytkownika. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu przystosowywania do potrzeb użytkownika usług oferowanych przez nas lub nasze jednostki stowarzyszone, włącznie z wysyłaniem spersonalizowanych reklam w niektórych Aplikacjach mobilnych.

 
2.  W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
 
Zgodnie z obowiązującym prawem oraz warunkami określonymi w naszej Pełnej polityce prywatności, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika oraz informacje o użytkowaniu dostawcom usług analitycznych, usługodawcom w zakresie pomiarów cyfrowych i wideo takim jak Nielsen, systemom operacyjnym, operatorom sieci i dostawcom platform, i/lub innym aplikacjom mobilnym zarządzanym przez nas lub podmioty zewnętrzne, jak również innym jednostkom wskazanym w danej Aplikacji mobilnej.
 
3. AUTOMATYCZNE ZBIERANIE DANYCH I REKLAMY
 
Niektóre z naszych Aplikacji mobilnych są wspierane dzięki reklamom i korzystają z podmiotów zewnętrznych do pobierania danych i personalizacji reklam w oparciu o zainteresowania użytkownika oraz jego korzystanie z różnych aplikacji, przeglądanie sieci oraz inne dane. Dane w oparciu o zainteresowania mogą składać się m.in. z Unikatowych identyfikatorów urządzeń, danych logowania lub podobnych informacji, wraz z danymi dotyczącymi tego, z jakich aplikacji użytkownik korzysta oraz z danymi związanymi z ich wykorzystywaniem. Reklama jest sposobem na oferowanie serwisów internetowych w niskich cenach lub bezpłatnie. Pewne firmy świadczące usługi analityczne, które wykorzystujemy, mogą także automatycznie pobierać dane, aby nam pomagać w zrozumieniu, jak wykorzystywany jest serwis online, takie jak częstotliwość oraz czas korzystania. Możemy także współpracować z odsprzedawcami danych konsumentów, którzy kupują i/lub sprzedają informacje innym firmom w wielu celach, w tym oferowania produktów i usług, które mogą użytkownika zainteresować.
 
4. REZYGNACJE
 
Niezależnie od opcji oferowanych przez operatorów systemów mobilnych, można również wstrzymać przetwarzanie danych osobowych przez Aplikacje mobilne poprzez:
 • Usunięcie Aplikacji mobilnej – można łatwo całkowicie zatrzymać zbieranie informacji przez Aplikację mobilną, usuwając ją. Można wykorzystać do tego standardowe procesy usuwania aplikacji dostępne na urządzeniu mobilnym albo za pośrednictwem opcji oferowanych w sklepie z Aplikacjami mobilnymi lub w sieci;
 • Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach – prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami albo skontaktowanie się z privacy@nbcuni.com w celu uzyskania informacji o tym, jak zrezygnować z wykorzystywania informacji do celów reklamy spersonalizowanej przez zewnętrznych reklamodawców i/lub sieci reklamowe. Prosimy pamiętać, że skutkiem rezygnacji z personalizowanych reklam będzie zapobieżenie spersonalizowanym reklamom, lecz nie musi ona zapobiec oglądaniu przez użytkownika wszystkich reklam. Nadal mogą być pobierane informacje i wykorzystywane do innych celów (jak badania, analityka serwisów internetowych lub operacji wewnętrznych, oraz w celu wyegzekwowania preferencji rezygnacji):

 

 • Użytkownicy urządzeń Apple:
  • System iOS 7 lub wyższy: można zmienić swoje ustawienia w następującym miejscu: Ustawienia > Prywatność > Reklamy
  • System iOS 6: można zmienić swoje ustawienia w następującym miejscu: Ustawienia > Ogólne > Przejdź > Reklamy
  • System iOS 4 lub 5: można wybrać opcję rezygnacji, posługując się instrukcjami podanymi tutaj

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Apple tutaj.

 • Para otras grandes plataformas móviles:
 1. Należy otworzyć ustawienia konta platformy
 2. Należy wybrać Reklamy
 • Aby wyłączyć opcję zbierania danych o lokalizacji, należy przejść do „ustawień” na swoim urządzeniu mobilnym, aby wyłączyć opcję zbierania danych o lokalizacji, albo skontaktować się z privacy@nbcuni.com w celu uzyskania informacji, w jaki sposób cofnąć swoją zgodę na korzystanie przez nas z danych o lokalizacji użytkownika. Prosimy o podanie jak najwięcej szczegółów w takim wniosku.
 • Rezygnacja z pobierania danych między aplikacjami – Alians w zakresie Reklam Cyfrowych (Digital Advertising Alliance, DAA) oferuje osobne narzędzie wyboru odnośnie pobierania danych między aplikacjami na urządzeniu mobilnym dla reklam w oparciu o zainteresowania oraz dla innych odpowiednich zastosowań. Aby skorzystać z opcji wyboru dla firm biorących udział w tym narzędziu wyboru, można zainstalować aplikację AppChoices DAA (proszę zobaczyć http://www.aboutads.info/appchoices).
 • Rezygnacja z usług pomiarowych wideo – aby wypisać się z usług pomiarów wideo dostarczanych przez Nielsen na Aplikacjach mobilnych, należy kliknąć tutaj
5.  DOSTĘP
 
Tam, gdzie tego wymaga obowiązujące prawo, umożliwiamy odwiedzającym nasze strony użytkownikom dostęp do ich danych osobowych z możliwością ich przeglądania, uaktualniania i poprawiania, jeśli będzie to konieczne. Takie wnioski o dostęp do danych mogą podlegać niewielkiej opłacie. Dla zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podejmiemy odpowiednie kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, prosząc o podanie hasła i identyfikatora użytkownika oraz być może również przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem, zanim udzielimy dostępu do danych osobowych użytkownika.
 
6.  KONTAKT Z NAMI
 

Wszystkie zapytania odnoszące się do niniejszej Polityki dotyczącej Aplikacji mobilnych należy kierować na adres privacy@nbcuni.com albo do Dyrektora ds. prywatności (Chief Privacy Officer), NBCUniversal Legal Department, 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112, USA.

Zapytania spoza obszaru Stanów Zjednoczonych należy kierować na adres privacy@nbcuni.com lub do Dyrektora ds. Prywatności (Chief Privacy Officer), Central Saint Giles, St Giles High Street, London, WC2H 8NU, Wielka Brytania.