Search form

X

Pełna polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwiec 2016

W niniejszej polityce prywatności przedstawiono procedury dotyczące prywatności stosowane przez NBCUniversal Media LLC, w tym przez jednostki z nami stowarzyszone („NBCUniversal”, „my”, „nasz”, „nam”). Informacje na temat NBCUniversal oraz stowarzyszonych z nami jednostek można znaleźć tutaj.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i przekazujemy informacje udostępniane przez użytkowników podczas interakcji z nami, w szczególności przez korzystanie z naszych stron internetowych, aplikacji do pobrania, takich jak gry, interaktywna telewizja i aplikacje mobilne (zgodnie z poniższymi definicjami), które odnoszą się do niniejszej polityki prywatności („serwisy internetowe”). Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do tych usług internetowych, które się do niej odnoszą. Wyjaśnia również, w jaki sposób korzystamy z technologii śledzenia, plików cookies i danych z przeglądania, gromadzonych w czasie, gdy użytkownik korzysta z naszych serwisów internetowych, opisuje środki podejmowane przez nas dla ochrony bezpieczeństwa informacji udostępnianych przez użytkownika poprzez nasze serwisy internetowe, oraz przedstawia w jaki sposób użytkownik może się z nami kontaktować, jeśli ma jakiekolwiek pytania dotyczące naszych serwisów internetowych (włączając w to sytuacje, gdy chce zrezygnować z naszych usług, albo uaktualnić swoje dane kontaktowe). Informacje dotyczące tego, w jaki sposób NBCUniversal przetwarza dane użytkownika poza naszymi serwisami internetowymi (np. w przypadku pracy w NBCUniversal lub odwiedzin siedziby NBCUniversal) są dostępne po skontaktowaniu się z privacy@nbcuni.com.

 1. ZAKRES I ZGODA
 2. RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS INFORMACJI
 3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 5. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 6. DZIECI
 7. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 8. PRAWA I OPCJE UŻYTKOWNIKA
 9. GDZIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 10. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE
 11. APLIKACJE MOBILNE
 12. UBIEGANIE SIĘ O PRACĘ W NBCUNIVERSAL
 13. WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA
 14. ŁĄCZA DO INNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH
 15. AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
 16. KONTAKT Z NAMI
1. ZAKRES I ZGODA
 

Korzystanie przez użytkownika z serwisów internetowych oznacza zawarcie umowy z NBCUniversal. Jeśli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi, NBCUniversal staje się administratorem jego danych. Korzystając z serwisów internetowych, użytkownik wyraźnie zgadza się, że będziemy gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i przechowywać związane z nim informacje, w tym dane osobowe, jak opisano to w niniejszej Polityce prywatności.

2. RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS INFORMACJI
 
Naszym celem jest gromadzenie i wykorzystywanie informacji w celu dostarczania efektywnych i spersonalizowanych usług, uwzględniających zainteresowania i preferencje użytkownika, a także nasze uzasadnione cele i potrzeby biznesowe.

Istnieją dwa główne rodzaje informacji, które zbieramy na temat użytkowników naszych serwisów internetowych, które obejmują między innymi poniższe:

 • Informacje identyfikujące użytkownika: określa się je zwykle jako „dane osobowe" i obejmują one np. informacje podawane nam przez użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, płeć, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące płatności (w tym numer karty kredytowej) i/lub zdjęcia lub filmy z wizerunkiem użytkownika, oraz
 • Informacje odnoszące się do użytkownika, ale które same w sobie go nie identyfikują: np. informacje o jego łączu internetowym, sprzęcie, którego używa w celu uzyskiwania dostępu do naszych serwisów internetowych oraz informacje dotyczące tego, jak użytkownik korzysta z tych serwisów.

Główne kategorie informacji, które gromadzimy na temat użytkowników naszych serwisów internetowych obejmują m.in. poniższe:

 • Dane kontaktowe/rejestracyjne: przykładowo, numer telefonu lub adres e-mail użytkownika, służący do subskrypcji usług, takich jak aktualizacje programów; imię i nazwisko, wiek, płeć lub zainteresowania, kiedy użytkownik zakłada konto na jednym z naszych serwisów internetowych; adres do doręczeń w przypadku dokonywania zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem serwisu internetowego; lub wiek, lokalizacja użytkownika, bądź adres do doręczeń, w przypadku wzięcia udziału w konkursie lub loterii organizowanych przez serwisy internetowe.
 • Informacje o transakcji: w przypadku zamawiania produktów lub usług za pośrednictwem serwisów internetowych użytkownik może udostępniać informacje takie jak dane karty kredytowej/debetowej oraz inne dane osobowe związane z transakcją.
 • Informacje, które użytkownik podaje na internetowych tablicach ogłoszeń oraz na innych forach użytkowników: w tym swoją nazwę użytkownika, zdjęcia lub filmy. Prosimy o zachowanie ostrożności przy umieszczaniu wiadomości na tablicach ogłoszeń i innych forach, ponieważ informacje zamieszczane w tych segmentach naszych serwisów internetowych są publiczne.
 • Informacje dotyczące sprzętu użytkownika oraz jego interakcji z NBCUniversal i innymi serwisami internetowymi: np. protokół internetowy lub adres IP użytkownika; strony, treści lub reklamy, które odwiedza w serwisach internetowych (w tym serwisy internetowe nie dostarczane przez NBCUniversal); albo typ i wersja systemu operacyjnego lub przeglądarki urządzenia użytkownika, identyfikator jego urządzenia oraz w niektórych przypadkach lokalizacja jego urządzenia. 
 • Informacje pobierane z sieci społecznościowych oraz dane dostępne publicznie: jeżeli użytkownik odwiedza nasze serwisy internetowe na urządzeniu, przez które łączy się także z sieciami społecznościowymi, bądź gdy wchodzi z nami w interakcję poprzez funkcję mediów społecznościowych, taką jak wtyczka (np. przycisk „Lubię to" na Facebooku), wtedy użytkownik może udzielać nam zgody na stały dostęp do pewnych informacji ze swojego profilu na tym serwisie społecznościowym (takich jak imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, lista znajomych, zdjęcie, wiek, płeć, lokalizacja, dzień urodzin, identyfikator na portalu społecznościowym, aktualne miasto, osoby/strony, które użytkownik śledzi itd.). Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby portal społecznościowy zbierał informacje na jego temat w podanym wyżej zakresie, albo nie chce, by portal społecznościowy dzielił się informacjami z nami lub innymi podmiotami zewnętrznymi, należy zapoznać się z ustawieniami i instrukcjami dotyczącymi prywatności podanymi przez właściwy portal społecznościowy przed odwiedzeniem i skorzystaniem z naszego serwisu internetowego.
 • Informacje pobierane od Odsprzedawców danych konsumentów: możemy pobierać informacje na temat użytkownika od odsprzedawców danych konsumentów, w tym m.in. dane demograficzne oraz inne informacje ogólnie dostępne, lub informacje od reklamodawców, w tym dane dot. kupowania oraz członkostwa w programach lojalnościowych.
 • Informacje na temat zachowania użytkownika przy oglądaniu klipów wideo: informacje na temat zachowania użytkownika podczas oglądania klipów wideo na naszych serwisach (np. oglądane treści i informacje na temat reklam w treściach, które użytkownikowi pokazano lub na które kliknął itp.).
3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 

Metody, które stosujemy do zbierania informacji o użytkowniku, są następujące:

 • Bezpośrednio od użytkownika, gdy nam je udostępnia: np. gdy zamawia u nas produkty lub usługi, gdy rejestruje się u nas, odpowiada na ankiety, ubiega się o pracę albo w inny sposób komunikuje się z nami. Prosimy pamiętać, że jeśli inne osoby używają sprzętu, na którym użytkownik jest zalogowany, mogą one udostępniać nam informacje tak, jak gdyby to był użytkownik, i mogą mieć dostęp do informacji, które poprzednio nam użytkownik udostępnił. Aby móc chronić swoją prywatność, zalecamy wylogowywanie się z serwisów internetowych, do których dostęp uzyskuje się na urządzeniach publicznych lub dzielonych z innymi użytkownikami.
 • Automatycznie, gdy użytkownik korzysta z naszych serwisów internetowych: informacje pobierane przy zastosowaniu Plików cookies i Innych technologii oraz w trakcie pobierania naszych Aplikacji mobilnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach dotyczących Plików cookies i technologii śledzenia oraz Aplikacji mobilnych, włącznie z informacjami na temat opcji, z których użytkownik może skorzystać przy posługiwaniu się tymi technologami.
 • Od podmiotów zewnętrznych: w tym sieci społecznościowych, innych serwisów internetowych, dokumentacji dostępnych publicznie, naszych dostawców usług oraz od odsprzedawców danych konsumentów.
4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 
My (oraz nasi dostawcy usług) wykorzystujemy informacje, aby:
 • dostarczać usługi internetowe, o które użytkownik się zwróci;
 • użytkownik mógł brać udział w loteriach, konkursach lub promocjach, jeśli zgłosi chęć udziału;
 • tworzyć konto w serwisie internetowym, jeśli użytkownik o to się zwróci;
 • przystosowywać do osobistych potrzeb usługi oferowane przez nas lub nasze jednostki stowarzyszone, włącznie z kierowaniem spersonalizowanych reklam na niektórych serwisach internetowych (tutaj można znaleźć wskazówki, jak skorzystać z opcji rezygnacji z reklam spersonalizowanych);
 • udzielać odpowiedzi na zapytania, prośby i komentarze;
 • umożliwiać użytkownikowi udział w funkcjach interaktywnych naszych serwisów internetowych, jeśli się na to zdecyduje;
 • dostarczać wsparcie techniczne dla naszych serwisów internetowych;
 • zapobiegać oszustwom albo potencjalnie nielegalnym działaniom (włącznie z naruszaniem praw autorskich) w naszych serwisach internetowych;
 • chronić bezpieczeństwo użytkowników i innych osób w naszych serwisach internetowych;
 • egzekwować regulamin korzystania z naszych serwisów internetowych;
 • rozumieć, w jaki sposób używane są nasze serwisy internetowe, abyśmy mogli stale udoskonalać te serwisy oraz usługi świadczone dla użytkownika;
 • wysyłać użytkownikowi biuletyny oraz informacje o produktach, usługach oraz promocjach związanych z nami i/lub z naszymi partnerami biznesowymi lub innymi organizacjami, z którymi współpracujemy, zgodnie z preferencjami użytkownika dot. komunikacji. 
 • wysyłać użytkownikowi wiadomości związane z serwisem, włącznie z ogłoszeniami i komunikatami administracyjnymi;
 • tworzyć anonimowe i jeśli jest to dozwolone przez prawo, umożliwiające określenie tożsamości profile użytkownika i konsumenta, jak również segmenty odbiorców, które mogą być stosowane do personalizacji reklam i marketingu, i mogą podlegać ograniczeniom prawnym (w tym wymagać zgody, gdy to konieczne); możemy także korzystać z technologii (np. Facebook Custom Audiences), aby dostarczać reklamy użytkownikowi na innych stronach i w Aplikacjach mobilnych w oparciu o adres e-mail lub inne dane osobowe podane nam przez użytkownika lub przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od podmiotów zewnętrznych, w tym od Odsprzedawców danych konsumentów. Więcej informacji o tym, jak można kontrolować otrzymywanie tych informacji, znajduje się w punkcie Prawa i opcje użytkownika;
 •  Jeśli korzysta się z serwisów internetowych do wysyłania prezentów, korzystamy z danych kontaktowych (np. adresów e-mail), które użytkownik podaje, aby wysłać prezent do podanych odbiorców, przesyłać inne komunikaty związane z takimi rodzajami transakcji, jak również do wszelkich dalszych komunikacji, które mogą być autoryzowane przez odbiorców; oraz do wprowadzania wszelkich powiązanych funkcji sieci społecznościowych, które użytkownik aktywował. 

Należy pamiętać, że możemy łączyć wszelkie zgromadzone lub otrzymane przez nas informacje na temat użytkownika w dowolnym opisanym powyżej celu.

5. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 
Przesyłanie informacji w obrębie NBCUniversal i wśród jednostek zależnych NBCUniversal.
 • Informacje o użytkowniku mogą być podawane jednostkom zależnym NBCUniversal i wykorzystywane, aby pomagać nam w lepszym dostosowywaniu naszych usług, produktów oraz reklam do użytkownika.

Podawanie informacji podmiotom zewnętrznym – np. dostawcom usług, reklamodawcom, odsprzedawcom danych konsumenta, sieciom społecznościowym:

 • Dostawcy usług, których zatrzymaliśmy do wykonywania pewnych funkcji związanych z działalnością biznesową w naszym imieniu: np. dostawcy usług oferujący usługi obejmujące badania i analitykę; hosting stron internetowych, realizację transakcji, utrzymywanie baz danych, przeprowadzanie konkursów, dostarczanie usług i platform technologicznych oraz przetwarzania płatności. Podmioty te otrzymują jedynie dane osobowe lub inne informacje, których potrzebują, aby wykonywać swoje funkcje i mogą one wykorzystywać i ujawniać te informacje jedynie w zakresie koniecznym do wykonywania usług w naszym imieniu albo w celu spełnienia wymogów prawnych. Podejmujemy działania w celu zapewnienia, by zewnętrzni dostawcy usług podejmowali odpowiednie kroki w celu ochrony danych osobowych użytkownika.
 • Sieci społecznościowe: Można korzystać z niektórych funkcji naszych serwisów internetowych, które powodują upublicznianie informacji na portalach społecznościowych, do których się należy. Np. można kliknąć na przycisk „Lubię to" Facebooka, który spowoduje opublikowanie na koncie użytkownika Facebooka informacji, że „lubi” on jeden z programów w naszej telewizji lub filmów. Na stronach naszych serwisów internetowych zawierających funkcje sieci społecznościowych, sieć społecznościowa udostępniająca daną funkcję może mieć możliwość pobierania informacji o użytkowniku, nawet jeśli nie korzysta on z tej funkcji. Np. jeżeli strona w naszych serwisach internetowych zawiera przycisk „Lubię to!" Facebooka, Facebook może zbierać dane o wejściu użytkownika na tę stronę, nawet jeśli nie kliknie on na przycisk „Lubię to!”. Aby kontrolować tę metodę udostępniania informacji, prosimy zapoznać się z polityką prywatności danego portalu społecznościowego i/lub wylogować się z niego przed skorzystaniem z naszych serwisów internetowych.
 • Dla Aplikacji mobilnych: W Aplikacjach mobilnych dane osobowe użytkownika oraz informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzysta z naszych aplikacji mobilnych, mogą być podawane dostarczycielom technologii, operatorom, dostarczycielom analityki i/lub innym aplikacjom mobilnym sterowanym przez nas lub przez podmioty zewnętrzne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z sekcją Aplikacje mobilne.
 • Reklamodawcy, Sieci reklamowe oraz Odsprzedawcy danych konsumenta: Niektóre serwisy internetowe – w tym Aplikacje mobilne, mogą być wspierane przez reklamy i zbierać dane mające pomagać naszym serwisom internetowym w obsłudze reklam. Jest to sposób na oferowanie serwisów internetowych w niskich cenach lub bezpłatnie. Współpracujemy także z reklamodawcami oraz zewnętrznymi sieciami reklamowymi, oraz z agencjami zajmującymi się odsprzedażą danych o konsumentach, które kupują i/lub sprzedają innym firmom informacje służące różnym celom, włącznie z oferowaniem produktów i usług, które mogą użytkownika interesować. Te podmioty zewnętrzne mogą otrzymywać informacje na temat tego, w jaki sposób reaguje on na treści oraz reklamy dostarczone w naszych serwisach internetowych. Te podmioty zewnętrzne mogą przeglądać, edytować lub ustawiać swoje własne technologie śledzenia/pliki cookies, które będą im umożliwiały pobieranie informacji na temat użytkownika. W celu uzyskania informacji na temat swoich opcji wyboru w zakresie przekazywania informacji za pośrednictwem takich technologii należy odnieść się do naszej sekcji Pliki cookies i technologie śledzenia.
 • Podawanie zachowań związanych z oglądaniem klipów wideo: możemy podawać informacje (i użytkownik się na to zgadza) na temat treści wideo, które użytkownik przegląda w naszych serwisach internetowych, stosując usługi pomiarowe wideo, firm takich jak Nielsen TV Ratings, dostarczycieli danych analitycznych oraz firm reklamowych, oraz stron mediów społecznościowych podmiotów zewnętrznych. Przesyłanie to będzie trwało dwa lata lub do wycofania zgody użytkownika. Informacje, które mogą być przekazywane do serwisów dokonujących pomiarów wideo, takich jak Nielsen TV Ratings, dostarczyciele analityki oraz firmy reklamowe, mogą tam docierać poprzez pliki cookies oraz technologie śledzenia. W celu uzyskania informacji na temat swoich opcji wyboru w zakresie przekazywania informacji za pośrednictwem takich technologii należy odnieść się do sekcji Pliki cookies i technologie śledzenia.

Aby zrezygnować z usług pomiaru wideo wykonywanych konkretnie przez Nielsen TV Ratings, należy kliknąć tutaj.

Informacje udostępniane innymi podmiotom:

Dodatkowo możemy ujawniać dane osobowe użytkownika organom ścigania, organom państwowym/regulacyjnym oraz organizacjom ochrony treści w celu:

 • ochrony praw, prywatności i bezpieczeństwa naszych, a także naszych jednostek zależnych, jednostek stowarzyszonych, pracowników, agentów, kontrahentów i innych jednostek;
 • zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób odwiedzających nasze serwisy internetowe albo inne własności;
 • ochrony przed oszustwami lub innymi nielegalnymi działaniami bądź w celu zarządzania ryzykiem;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania lub prośby pochodzące od organów rządowych, regulacyjnych, organów ścigania lub władz publicznych;
 • umożliwienia nam korzystania z dostępnych środków prawnych, wszczynania, udziału i obrony w postępowaniach sądowych oraz ograniczania szkód, które możemy ponieść;
 • podporządkowania się prawu, włącznie z wezwaniami do stawiennictwa w sądzie, nakazami przeszukania, wyrokami sądowymi i innymi elementami postępowania sądowego; lub
 • egzekwowania obowiązujących warunków świadczenia usług.

Sprzedaż lub przeniesienie praw do całości lub części naszej spółki lub jej aktywów

W przypadku sprzedaży lub przeniesienia praw własności całości lub części naszej spółki lub jej aktywów zastrzegamy sobie prawo przekazania informacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności po to, by kupujący mógł nadal oferować użytkownikowi serwisy internetowe. Podejmiemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia wysiłki, by w odpowiednim terminie powiadomić użytkownika o takim przekazaniu, albo uczynić to w inny sposób przewidziany przez prawo. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by w rezultacie takiego przekazania jego dane osobowe były przetwarzane, powinien skontaktować się z kolejnym właścicielem spółki.

6. DZIECI

 • Jeśli nie wskazano inaczej, w sposób świadomy nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Niektóre z naszych serwisów internetowych mogą przyciągać odbiorców poniżej 13. roku życia. Dla takich serwisów stosujemy kontrolę wieku użytkowników, aby uniemożliwić dzieciom poniżej 13. roku życia dostęp do niektórych funkcji i w sposób świadomy nie gromadzimy związanych z tymi funkcjami danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Tam, gdzie będzie to wymagane, powiadomimy rodziców lub opiekunów i pozyskamy możliwą do zweryfikowania zgodę na gromadzenie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia, jak również zapewnimy rodzicom lub opiekunom możliwość uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas danych osobowych ich dzieci. Zachęcamy rodziców i opiekunów, by towarzyszyli swoim dzieciom, kiedy korzystają z Internetu oraz żeby byli w pełni świadomi, z jakich serwisów internetowych korzystają ich dzieci. Jeśli rodzic lub opiekun zorientuje się, że jego dziecko poniżej 13. roku życia dostarczyło nam informacji bez jego zgody, powinien skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres privacy@nbcuni.com. Zgodnie z wymogami prawa usuniemy te informacje z naszych baz danych w możliwie szybkim terminie.
 • W przypadku niektórych stron internetowych objętych niniejszą Polityką prywatności i powiązanych z handlem elektronicznym, ich użytkowanie oraz korzystanie z powiązanych z nimi usług dostępne jest wyłącznie dla osób w wieku co najmniej osiemnastu (18) lat lub osób pełnoletnich w świetle lokalnego prawa obowiązującego w ich miejscu zamieszkania – w zależności od tego, które ograniczenie wiekowe jest surowsze. W przypadku nieukończenia osiemnastu (18) lat lub w świetle lokalnego prawa obowiązującego w miejscu swojego zamieszkania nie jest się osobą pełnoletnią, można korzystać z tych stron i powiązanych z nimi usług wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

Niepełnoletni mieszkańcy stanu Kalifornia mający poniżej 18 lat mogą ubiegać się o usunięcie wszelkich informacji, które opublikowali na stronach NBCUniversal, kontaktując się z privacy@nbcuni.com. Po otrzymaniu takiej prośby NBCUniversal zmieni na anonimowy status wszelkich treści opublikowanych na każdej ze swych stron przez tę osobę niepełnoletnią lub usunie je z wglądu publicznego, o ile przepisy prawa nie będą wymagały zachowania tych treści lub informacji.

7. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Zapewniamy naszym serwisom internetowym zabezpieczenia natury proceduralnej, technicznej i materialnej, które mają pomagać chronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem albo nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianami albo zniszczeniem danych osobowych udostępnianych nam przez użytkownika na naszych serwisach internetowych. Wymagamy również od dostawców usług, którzy pomagają nam w udostępnianiu naszych serwisów internetowych, aby postępowali w ten sam sposób. Przykładowo, ograniczamy grono osób mających dostęp do tych informacji tylko do upoważnionych pracowników lub kontrahentów, którzy potrzebują tych informacji w celu obsługiwania, rozwijania i udoskonalania naszych serwisów internetowych. Niestety, nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa w żadnym przypadku transmisji danych. Może się zdarzyć, że podmioty zewnętrzne nie będące pod naszą kontrolą w sposób bezprawny przechwycą lub uzyskają dostęp do transmisji lub prywatnej komunikacji. Dlatego każde udostępnienie nam danych osobowych następuje na własne ryzyko użytkownika. Jeśli użytkownik uważa, że jego komunikowanie się z nami przestało być bezpieczne, proszę nas o tym powiadomić, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Nazwy użytkowników i hasła

Ważna jest ochrona i utrzymywanie bezpieczeństwa każdego stworzonego przez siebie konta oraz powiadamianie nas bezzwłocznie o każdym przypadku nieautoryzowanego wykorzystania jakiegokolwiek konta NBCUniversal. Nie należy nikomu ujawniać swojego hasła.

8. PRAWA I OPCJE UŻYTKOWNIKA
 
Preferencje dotyczące komunikacji i rezygnacji

Jeśli użytkownik zgodził się na otrzymywanie jednego lub więcej biuletynów e-mailowych, albo jeśli od nas je otrzymuje i nie życzy sobie ich dalej otrzymywać, można wypisać się z listy adresatów. Aby nie otrzymywać dalej e-maili o charakterze marketingowym i promocyjnym oraz powiązanych z nimi materiałów promocyjnych dostarczanych przez serwisy zewnętrzne wykorzystujące dane osobowe użytkownika podane podczas subskrypcji, należy wybrać odnośnik „Anuluj subskrypcję” („Unsubscribe”) znajdujący się u dołu każdej wiadomości mailowej, skorzystać z innego sposobu rezygnacji lub skontaktować się z nami, używając podanych niżej danych kontaktowych. Anulowanie subskrypcji nie dotyczy jednak niektórych wiadomości dotyczących serwisu.

Aplikacje mobilne

Więcej informacji na temat opcji użytkownika dotyczących Aplikacji mobilnych, łącznie z informacją o tym, jak zrezygnować z reklam spersonalizowanych, znajduje się w punkcie Aplikacje mobilne.

Reklamy/Pliki cookies i podobne technologie

Więcej informacji na temat opcji użytkownika, jeśli chodzi o pliki cookies i podobne technologie („Pliki cookies i technologia śledzenia”), włącznie z informacją, gdzie taka technologia jest przez nas używana w naszych serwisach internetowych, w celu kierowania reklam spersonalizowanych i innych, można znaleźć w naszej polityce związanej z Plikami cookies i technologiami śledzenia.

Dostęp do danych i ich korekta

Oprócz funkcjonalności udostępnionej użytkownikowi za pośrednictwem naszych serwisów internetowych (takich jak korzystanie z „ustawień konta” przez zarejestrowanych użytkowników), tam gdzie tego wymaga od nas prawo, umożliwiamy odwiedzającym nasze strony dostęp do ich danych osobowych z możliwością ich przeglądania, uaktualniania oraz korygowania.

Niektóre prośby o dostęp mogą podlegać niewielkim opłatom. Aby zwiększyć stopień prywatności i bezpieczeństwa danych, przed udzieleniem dostępu do danych osobowych użytkownika podejmiemy zasadne kroki w celu sprawdzenia tożsamości użytkownika, takie jak żądanie hasła i identyfikatora użytkownika, i być może dowodu tożsamości ze zdjęciem. Prosimy o kontakt z privacy@nbcuni.com w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat korzystania z tych praw.

Przechowywanie i usuwanie danych

Będziemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak długo będzie on korzystał z naszych serwisów internetowych oraz przez uzasadniony okres później. Jeśli użytkownik życzy sobie, aby usunąć, zmodyfikować lub uaktualnić dane, które przekazał nam za pośrednictwem naszych serwisów internetowych, prosimy o skorzystanie z ustawień naszych serwisów lub o kontakt z nami na adres privacy@nbcuni.com, a w uzasadnionym terminie udzielimy odpowiedzi. Prosimy mieć na uwadze, że niektóre lub wszystkie te dane mogą być potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszych serwisów internetowych i możemy być prawnie zobowiązani do przechowywania niektórych informacji.

Rezygnacja z pomiarów wideo przez Nielsen

Aby zrezygnować z usług pomiaru wideo wykonywanych konkretnie przez Nielsen TV Ratings, należy kliknąć tutaj.

9. GDZIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
 
NBCUniversal ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i może od czasu do czasu przekazywać dane osobowe użytkownika do innych krajów oraz umożliwiać dostęp do nich w skali międzynarodowej każdej ze swoich jednostek stowarzyszonych oraz zewnętrznym dostawcom usług. W przypadku przekazywania danych do państwa, które nie zapewnia ochrony informacji na należytym poziomie, firma NBCUniversal podjęła kroki w celu zapewnienia stosownej ochrony danych osobowych użytkownika.

W przypadku przebywania poza terytorium Stanów Zjednoczonych, prosimy mieć na uwadze, że informacje przez nas gromadzone, włącznie z danymi osobowymi, mogą być przekazywane, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych. W myśl prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych, o dostęp do danych osobowych użytkownika mogą występować organy rządowe, sądy i organy ścigania w Stanach Zjednoczonych.

Korzystając z naszych serwisów internetowych i udostępniając nam swoje dane osobowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dane osobowe mogą być przesyłane do innych państw, w tym do krajów, które nie zapewniają ochrony informacji na takim samym poziomie jak kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

10. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Więcej informacji na temat wykorzystywania Plików cookies i innych technologii w naszych serwisach internetowych (włącznie z opcjami rezygnacji) można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej Plików cookies i Technologii śledzenia. Nasza polityka dotycząca Plików cookies i Technologii śledzenia zapewnia opcje rezygnacji. Skorzystanie z opcji rezygnacji będzie skutkowało zatrzymaniem pojawiania się reklam spersonalizowanych, ale w dalszym ciągu będzie możliwe zbieranie i wykorzystywanie danych do pewnych celów (np. badania, analizy oraz do wewnętrznych celów operacyjnych serwisów internetowych).

11. APLIKACJE MOBILNE
 

Więcej informacji na temat naszych procedur w zakresie zbierania i wykorzystywania informacji w serwisach internetowych, które są „Aplikacjami mobilnymi", można znaleźć w naszej polityce dotyczącej Aplikacji mobilnych.

12. UBIEGANIE SIĘ O PRACĘ W NBCUNIVERSAL
 

Przy ubieganiu się o pracę w NBCUniversal informacje o użytkowniku będą pobierane i wykorzystywane zgodnie z Oświadczeniem o prywatności kandydata

13. WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą zażądać listy wszystkich podmiotów zewnętrznych, którym nasze serwisy internetowe ujawniły w poprzednim roku określone dane osobowe (zdefiniowane przez prawo stanu Kalifornia) dla bezpośrednich celów marketingowych tych podmiotów zewnętrznych. Jeśli jest się mieszkańcem stanu Kalifornia i chce się uzyskać taką listę, należy skontaktować się z Dyrektorem ds. prywatności (Chief Privach Office) pod adresem: NBCUniversal Egal Departament, 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112, USA. W każdej takiej prośbie należy umieścić oświadczenie „Your California Privacy Rights” (prawo do ochrony prywatności w stanie Kalifornia) oraz podać swoje imię i nazwisko, numer domu i ulicę, miasto, stan oraz kod pocztowy. Prosimy o podanie w treści swojego wniosku wystarczających informacji, które pozwolą nam na ocenę, czy użytkownik może z tego prawa skorzystać. Trzeba potwierdzić fakt, że jest się mieszkańcem Kalifornii i podać nam aktualny kalifornijski adres zwrotny. Zwracamy uwagę, że nie będziemy przyjmowali wniosków składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo faksu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za wnioski nieodpowiednio oznakowane lub niepoprawnie wysłane, ani takie, które nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji.

Opcja „Nie śledzić"

Kalifornijski kodeks California Business & Professions Code stanowi w artykule 22575(b) (z poprawkami, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.), że mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo wiedzieć, w jaki sposób NBCUniversal reaguje na ustawienie „Do Not Track” („Nie śledzić") w przeglądarce internetowej. W chwili obecnej NBCUniversal nie podejmuje żadnych działań w odpowiedzi na sygnały „Nie śledzić", ponieważ nie został jeszcze opracowany jednolity standard technologiczny. Dokonujemy na bieżąco przeglądu i oceny nowych technologii i w przyszłości możemy przyjąć taki standard, jeśli zostanie stworzony.

14. ŁĄCZA DO INNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH

Nasze serwisy internetowe mogą zawierać odnośniki do witryn internetowych/serwisów osób trzecich dla wygody użytkownika i/lub w celach informacyjnych (np. do stron dostarczanych przez naszych dostawców zewnętrznych). Wchodząc na te inne serwisy internetowe przy użyciu podanych odnośników można wyjść z serwisów internetowych NBCUniversal. Wchodząc na te inne strony, również takie, które mogą zawierać logo NBCUniversal, prosimy mieć na uwadze, że ich operatorzy mogą zbierać od użytkownika informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności i Warunkami korzystania, które mogą się różnić od naszych. Nie zatwierdzamy ani nie kontrolujemy polityk ani praktyk stron internetowych podmiotów zewnętrznych, których nie kontrolujemy ani którymi nie sterujemy.

Należy zawsze zapoznać się dokładnie z polityką prywatności każdej witryny internetowej, na którą się wchodzi, po to, by zrozumieć jej specyficzne praktyki w zakresie prywatności i wykorzystywania danych.

15. AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy korygować niniejszą Politykę prywatności, aby znajdowały w niej odzwierciedlenie inicjatywy pojawiające się w naszej branży, zmiany w prawie lub technologii, albo zmiany w stosowanych przez nas praktykach dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych. W przypadku dokonania istotnych zmian w sposobie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, prowadzących do wykorzystania ich lub dzielenia się nimi z podmiotami zewnętrznymi, co do których nie mieliśmy zgody użytkownika, zawiadomimy użytkownika o tych zmianach i może to nastąpić albo: (1) przez ogłoszenie zmiany na stronie głównej naszych witryn internetowych albo (2) w inny sposób, który uznamy za stosowny w danych okolicznościach, w szczególności przez umieszczenie w Internecie zmienionej wersji niniejszej Polityki prywatności. Użytkownik wyraża zgodę na to, by być informowanym o istotnych zmianach w sposobie traktowania przez nas danych osobowych poprzez umieszczenie zawiadomienia w naszych serwisach internetowych. Należy często sprawdzać, czy w naszych serwisach internetowych są ogłaszane zmiany.

Można sprawdzić, kiedy niniejsza Polityka prywatności została ostatnio uaktualniona, zaglądając do rubryki „Ostatnia aktualizacja” lub podobnej u góry tej strony. Każda zmiana niniejszej Polityki prywatności zaczyna obowiązywać z momentem umieszczenia uaktualnionej wersji Polityki prywatności w Internecie, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej strony. Jeśli po wprowadzeniu takich zmian użytkownik będzie nadal korzystał z naszego serwisu internetowego, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany. Jeśli użytkownik nie zgadza się z zapisami niniejszej Polityki prywatności, zgodnie z wprowadzanymi zmianami, w całości lub części, prosimy zaprzestać korzystania z naszych serwisów internetowych.

16. KONTAKT Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub skarg w związku z niniejszą Polityką prywatności lub z praktykami NBCUniversal w zakresie prywatności, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@nbcuni.com lub z Dyrektorem ds. prywatności (Chief Privacy Officer), NBCUniversal Legal Department, 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112, USA.

Zapytania spoza obszaru Stanów Zjednoczonych należy kierować na adres privacy@nbcuni.com lub do Dyrektora ds. prywatności (Chief Privacy Officer), Central Saint Giles, St Giles High Street, London, WC2H 8NU, Wielka Brytania.