Search form

X

Mobiele apps

Laatste update: 6 juni 2019

In dit Beleid inzake mobiele apps staat, evenals in het Privacybeleid van NBCUniversal, uitgelegd hoe NBCUniversal informatie van en over u kan verzamelen en verwerken wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt of toetreedt tot de diensten van NBCUniversal vanaf uw mobiele apparaat (“mobiele apps”). Aanvullende specifieke mededelingen en voorwaarden worden gebruikt in specifieke mobiele apps waar dit toepasselijk en/of wettelijk verplicht is.

Als u de diensten van NBCUniversal gebruikt terwijl u zich in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, is dit beleid niet van toepassing.  Zie het Europees Privacybeleid van NBCUniversal.

 1. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN EN HOE DEZE WORDT GEBRUIKT
 2. HOE WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE UITWISSELEN
 3. AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING EN RECLAME
 4. OPT-OUTS
 5. TOEGANG
 6. NEEM CONTACT MET ONS OP
 

1.INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN EN HOE DEZE WORDT GEBRUIKT

Hieronder hebben wij beschreven welke soorten informatie wij verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.  De informatie die wordt verzameld hangt af van de functionaliteit van de specifieke mobiele app die u gebruikt en aanvullende informatie kan worden verzameld door middel van de mobiele app, zoals aangegeven in de mobiele app. 

Soort informatie

Hoe wordt deze gebruikt?

Unieke apparaatidentificatie.

Een unieke apparaatidentificatie (of 'unieke apparaat-ID') is een alfanumerieke reeks gegevens die ofwel deel kan uitmaken van de hardware van uw apparaat of dat automatisch aan uw apparaat wordt toegewezen door het besturingssysteem of de software. Wij kunnen unieke apparaatidentificatie koppelen aan andere informatie en zullen voor zolang als de informatie gecombineerd is de gecombineerde identificatie behandelen als persoonlijk identificeerbare informatie in overeenstemming met dit beleid.  Unieke apparaat-ID's kunnen gebruikt worden om bepaalde functies mogelijk te maken en ook om advertenties te personaliseren en te leveren op basis van uw interesse en gebruik van andere apps.  Zie 'Opt-outs' in onderstaand hoofdstuk 4, voor informatie over hoe het gebruik van unieke apparaat-ID's te beperken.

Locatie-informatie

Wanneer u een van onze locatiegestuurde diensten gebruikt, kunnen wij informatie over uw daadwerkelijke locatie verzamelen en verwerken. Bepaalde mobiele apps en andere online diensten hebben uw locatie-informatie nodig om een of meerdere functies te kunnen laten werken.  Als een mobiele app precieze informatie verzamelt over de locatie van uw apparaat, wordt dit gebruikt om locatiediensten voor de mobiele app te leveren, onder meer voor zaken zoals taggen of inchecken.  Zie de mobiele app voor informatie over hoe het leveren van locatie-informatie te weigeren, of neem contact op met privacy@nbcuni.com.  

Loginformatie

Wanneer u de mobiele app gebruikt of inhoud op onze website bekijkt vanop een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen en opslaan in serverlogs, inclusief, maar niet beperkt tot, IP-adressen (internet protocol), poortnummers, model en merkinformatie over het apparaat, internetprovider (ISP), clickstream-gegevens, batterij en geheugentoewijzing, boot-tijd, browsertype en taal, bekeken en afgesloten pagina’s en datum- of tijdstempels. Wij kunnen loginformatie gebruiken zoals specifiek is aangegeven in de mobiele app, evenals om de prestaties van onze mobiele app of andere online diensten te beoordelen, uw apparaat te onderscheiden van andere, fraude te voorkomen en om technische ondersteuning te leveren en/of te reageren op uw behoeften.  Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om de door ons of aan ons gelieerde ondernemingen aangeboden diensten te personaliseren, inclusief gepersonaliseerde reclame op bepaalde mobiele apps.

Unieke mobiele app-nummers

Wanneer u een mobiele app installeert of wist die een uniek mobiele app-nummer bevat, of wanneer dergelijke dienst zoekt naar automatische updates, kan dat nummer naar ons gezonden worden. Informatie over uw installatie, zoals bijvoorbeeld het type besturingssysteem, kan eveneens naar ons gezonden worden. Wij kunnen de unieke mobiele app-nummers gebruiken zoals specifiek in de mobiele app is aangegeven en de prestatie van uw mobiele app of andere online diensten beoordelen, fraude voorkomen, technische ondersteuning bieden, onderzoek verrichten en analyses genereren, om interne online diensten te verrichten en/of te reageren op uw behoeften.  Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om de door ons of aan ons gelieerde ondernemingen aangeboden diensten te personaliseren, inclusief gepersonaliseerde reclame op bepaalde mobiele apps.

Informatie die u verzendt via de mobiele app

Wanneer u zich bij ons registreert en een mobiele app gebruikt, levert u mogelijk (a) uw naam, e-mailadres, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord en andere registratie-informatie; (b) transactiegerelateerde informatie zoals wanneer u aankopen doet, reageert op aanbiedingen of mobiele apps van ons downloadt of gebruikt; (c) informatie die u opgeeft wanneer u contact met ons opneemt voor hulp; (d) creditcardinformatie voor aankoop en gebruik van de mobiele app; en (e) informatie die u in ons systeem invoert wanneer u de mobiele app gebruikt, zoals contactinformatie. Wij kunnen de informatie die u aan ons hebt verstrekt gebruiken om, in overeenstemming met de relevante wetgeving, van tijd tot tijd contact met u op te nemen om u te voorzien van belangrijke informatie, verplichte kennisgevingen en marketingpromoties.

Informatie die wij via de mobiele app kunnen verzamelen

Afhankelijk van de functionaliteit van een bepaalde mobiele app kunnen wij tevens aanvullende informatie verzamelen door uw gebruik van een mobiele app, inclusief (a) uw mobiele telefoonnummer, (b) de naam die u aan uw apparaat heeft toegewezen; (c) uw contacten/adresboek; (d) uw bladergeschiedenis; (e) informatie over andere apps die u gedownload of gebruikt heeft; (f) andere opgeslagen informatie op uw apparaat, zoals video’s, foto’s, fotolocaties, audio, kalender, wachtwoorden, dialer, microfoon en/of gebruikersgegevens voor sociale netwerken. Wij kunnen via de mobiele app verzamelde informatie gebruiken zoals specifiek is aangegeven in de mobiele app, evenals om de prestaties van onze mobiele app of andere online diensten te beoordelen, fraude te voorkomen, technische ondersteuning te leveren, onderzoek uit te voeren, analyses te maken, om interne online diensten te verrichten en/of te reageren op uw behoeften.  Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om de door ons of aan ons gelieerde ondernemingen aangeboden diensten te personaliseren, inclusief gepersonaliseerde reclame op bepaalde mobiele apps.

 
2. HOE WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE UITWISSELEN
 

Behoudens de toepasselijke wetgeving en de voorwaarden van ons  Privacybeleid kunnen wij uw gebruiksinformatie en persoonlijke informatie delen met analysediensten, diensten voor digitale en videometingen zoals Nielsen, besturingssystemen, carriers en platformleveranciers en/of andere mobiele apps die door ons of door derden worden geëxploiteerd, alsmede andere entiteiten zoals beschreven in welke specifieke mobiele app dan ook.

 

3. AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING EN RECLAME
 

Sommige van onze mobiele apps worden ondersteund via advertenties, en gebruiken derden om gegevens te verzamelen en advertenties te personaliseren op basis van uw interesse en uw gebruik van verschillende apps, internetsurfen en andere gegevens. Op interesse gebaseerde gegevens kunnen onder andere bestaan uit unieke apparaat-ID's, loggegevens of gelijkaardige informatie, gekoppeld aan gegevens in verband met welke apps u gebruikt en verwante gebruiksgegevens.  Deze advertenties helpen om de online diensten goedkoop of gratis te houden.  Bepaalde analysebedrijven die wij gebruiken kunnen ook automatisch gegevens verzamelen om ons te helpen begrijpen hoe de online dienst wordt gebruikt, zoals de frequentie en duur van gebruik. Wij kunnen ook samenwerken met wederverkopers van consumenteninformatie die informatie kopen en/of verkopen aan andere bedrijven voor meerdere doeleinden, inclusief het aanbieden van producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

 
4. OPT-OUTS
 

Naast de door uw mobiele besturingssystemen aangeboden opties kunt u als volgt weigeren dat persoonlijke informatie op mobiele apps wordt verzamelt:

 • De mobiele app verwijderen  – u kunt al het verzamelen van informatie door de mobiele app gemakkelijk stoppen door de mobiele app te verwijderen. U kunt het standaard verwijderingsproces gebruiken dat beschikbaar kan zijn in uw mobiele apparaat of via de mobiele app-winkel of het netwerk;
 • Opt-out van interessegebaseerde reclame  – zie de onderstaande aanwijzingen of neem contact op met  privacy@nbcuni.com voor informatie over hoe u kunt weigeren gerichte reclame van adverteerders en/of adverteerders op de netwerken van derden te ontvangen. Merk op dat het effect van het weigeren van gerichte advertenties erin bestaat gerichte advertenties te voorkomen, maar dat het niet alle advertenties zal stoppen.  Bovendien kan nog altijd informatie worden verzameld en gebruikt voor andere doeleinden (zoals onderzoek, analyse van online diensten of van interne activiteiten en om uw voorkeuren inzake opt-out te respecteren):
 • Voor gebruikers van Apple:
  • iOS 7 of hoger, u kunt uw instellingen op de volgende locatie veranderen: Instellingen > Privacy > Reclame
  • iOS 6, u kunt uw instellingen op de volgende locatie veranderen: Instellingen > Algemeen > Over > Reclame
  • iOS 4 of 5, u kunt kiezen voor een opt-out door de aanwijzingen hier te volgen

Zie de website van Apple hier voor meer informatie.

 • Voor andere belangrijke mobiele platformen:
 1. Open de accountinstellingen van het platform.
 2. Selecteer Advertenties.
 • Opt-out van locatiegegevens – Ga naar “instellingen” op uw mobiele apparaat om het verzamelen van locatiegegevens op uw mobiele apparaat te weigeren, of neem contact op met privacy@nbcuni.com voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat wij in de toekomst nog toegang tot uw locatiegegevens hebben. Geef in uw verzoek zoveel mogelijk informatie.
 • Opt-out van gegevensverzameling in verschillende apps - de Digital Advertising Alliance ('DAA') biedt een afzonderlijk keuzehulpmiddel voor het verzamelen van gegevens in verschillende apps op een mobiel apparaat voor interessegebaseerde reclame en ander toepasselijk gebruik. Om gebruik te maken van uw keuzemogelijkheden bij bedrijven die gebruik maken van dit keuzehulpmiddel, kan u de app AppChoices van de DAA downloaden (zie http://www.aboutads.info/appchoices).
 • Opt-out van diensten voor videometing - Om door Nielsen op mobiele apps aangeboden videometing te weigeren, klikt u hier.

5. TOEGANG

Voor zover de relevante wetgeving dit vereist, geven wij online bezoekers toegang tot persoonlijke informatie die ze via de online diensten verstrekken, evenals de mogelijkheid om deze zo nodig na te kijken, te updaten en te corrigeren. Voor zulke verzoeken kan een kleine vergoeding in rekening worden gebracht. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen wij redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren, zoals vragen om een wachtwoord en gebruikers-id en mogelijk een foto-ID, voordat toegang wordt gegeven tot uw persoonlijke informatie.

 
6. NEEM CONTACT MET ONS OP
 

Neem voor vragen over dit beleid inzake mobiele apps contact met ons op via  privacy@nbcuni.com of met de Chief Privacy Officer, NBCUniversal Legal Department, 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112, VS.