Search form

X

Startsida och sammanfattning

Last Updated: 6 June 2016

I denna integritetspolicy:

 • har vi sammanfattat villkoren i vår integritetspolicy så att du snabbt hittar det du söker,
 • beskrivs i en policy de villkor som gäller för flera olika NBCUniversal webbtjänster,
 • har vi lagt till mer information om de personuppgifter vi använder och samlar in, inklusive via mobilappar,
 • förklarar vi hur vi utbyter information mellan företag i NBCUniversal-gruppen.

 

De senaste tillagda ändringarna –

Vi har lagt till information för arbetssökande hos NBCUniversal-företagen,

 • vi har förtydligat vilken information vi kan samla in om användarnas användning av webbtjänster som drivs av externa aktörer,
 • vi har uppdaterat våra kontaktuppgifter och
 • vi har lagt till information i mobilapp-avsnittet om de typer av information som vi samlar in och hur man blockerar datainsamling mellan olika program.
 • Vi har uppdaterat exemplen på cookie-filer som används för NBCUniversal webbtjänster.

Integritet på NBCUniversal

På NBCUniversal respekterar vi personlig information och ser seriöst på våra integritetsskyldigheter. På denna webbplats beskrivs synsättet hos NBCUniversal på integriteten för våra webbplatser och mobilappar som länkar till denna sida (”webbtjänster”). Vi åtar oss att hantera personlig information i enlighet med de specifika bestämmelser och tillämpliga lagar i hela världen.

Sammanfattning

Vilken information samlar vi in och hur används den?

NBCUniversal kan samla in följande information: (1) Information som du delger aktivt (t.ex. via formulär, undersökningar eller liknande interaktiva funktioner på webbtjänsterna), (2) information från den enhet du använder för att komma åt webbtjänsterna, (3) information om din användning av webbtjänsterna, inklusive videovisning, vilket kan samlas in genom cookie- och spårningsteknik och/eller (4) information från externa parter.

 

Läs vidare

 

Hut förmedlar vi din information?

 

Du medger och godkänner att NBCUniversal kan vidarebefordra information som vi samlar in enligt följande:

 • Inom NBCUniversal och till externa anknutna leverantörer för att leverera webbtjänsterna till dig,
 • till andra externa aktörer (t.ex. lagverkställande myndigheter) där det krävs enligt lag eller som ett led i en företagstransaktion (t.ex. vid försäljning av ett företag),
 • till externa aktörer för marknadsförings- och reklamsyften (detta kan variera mellan länder eller delstater beroende på gällande lag). Medborgare i Kalifornien ges tillgång till en förteckning över dessa externa aktörer.
 • till företag i NBCUniversal-gruppen, för att främja NBCUniversals tjänster eller undersökningar. Du kan göra val beträffande detta.

 

Läs vidare

 

Hur skyddas informationen?

 

Vi använder fysiska, elektroniska och rutinmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda informationen. Var medveten om att inget säkerhetssystem kan skydda mot alla tänkbara säkerhetsöverträdelser, även om vi anstränger oss för att på alla rimliga sätt erbjuda säkerhet för information som vi behandlar och hanterar.

 

Läs vidare

 

Var behandlas informationen?

 

NBCUniversal är ett globalt företag med huvudkontor i USA. Information kan behandlas i USA såväl som på olika andra platser i hela världen.

 

Läs vidare

 

Barn och integritet

 

Förutom i de fall där annat anges samlar vi inte in eller förvarar personuppgifter från barn under 13 år. För dessa tjänster använder vi en åldersgräns för att göra vissa funktioner tillgängliga för barn under 13, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år i samband med dessa funktioner. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hans eller hennes barn under 13 år har försett oss med information utan hans eller hennes samtycke, bör han eller hon kontakta oss via privacy@nbcuni.com. Enligt vad som krävs av lag kommer vi att förstöra sådan information från våra arkiv inom rimlig tid.

 

Läs vidare

 

 

Dina rättigheter och val

 

NBCUniversal tillhandahåller enligt lag sina användare av webbtjänsterna möjlighet att göra val om sin information. Detta innefattar rätt att avsäga sig marknadsföring, blockera riktad reklam och upphäva tillstånd som tidigare har givits (t.ex. kan du upphäva tillstånd om att en mobilapp använder din platsinformation). Vissa webbtjänster är eventuellt inte tillgängliga eller kan påverkas funktionsmässigt av dessa val.

 

Läs vidare

 

Spårning, cookies och reklam

 

Vi kan använda den information som vi samlar in om din användning av webbtjänsterna om dina surfvanor för att förse dig med webbreklam som kan vara relevant för dig. Du har möjlighet att blockera sådan ”riktad reklam”. Effekten av blockeringen styrs av externa aktörer som fortfarande kan samla in din användningsinformation för analys-, undersöknings- eller interna verksamhetssyften.

Cookies och spårningstekniker används på vissa av våra webbtjänster för att visa reklam, analysera och göra webbtjänsterna så intressanta som möjligt för dig. Genom att använda våra webbtjänster medger du att dessa cookies och spårningstekniker används, men du har möjlighet att göra val om cookies/spårningstekniker. Vissa webbtjänster är eventuellt inte tillgängliga eller kan påverkas funktionsmässigt av dessa val.

 

Läs vidare

 

Kontakta oss

 

Om du har frågor om integritetsrutinerna för våra webbtjänster kan du kontakta oss på privacy@nbcuni.com. För att kunna svara så snabbt som möjligt ber vi dig att lämna specifik information om den webbtjänst du använder och din fråga.

 

Läs vidare