Search form

X

Mobilappar

Last Updated: 6 June 2016

Utöver NBCUniversals integritetspolicy som finns tillgänglig här beskriver denna policy om mobilappar hur NBCUniversal kan samla in och behandla personuppgifter för webbtjänster som distribueras via mobila enheter (”mobilappar”). Detta gäller alla NBCUniversals mobilappar som hänvisar till denna policy. Observera att detta är en allmän översikt av vad som kan behandlas och att ytterligare specifika anmärkningar och villkor gäller för enskilda mobilappar där det krävs enligt lag.

 1. VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR DE ANVÄNDS
 2. HUR VI VIDAREBEFORDRAR PERSONLIGA UPPGIFTER
 3. AUTOMATISK DATAINSAMLING OCH REKLAM
 4. BLOCKERING
 5. ÅTKOMST
 6. KONTAKTA OSS

1. VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR DE ANVÄNDS

I det följande anges vilka typer av uppgifter vi samlar in och hur dessa uppgifter används. Vilka uppgifter som samlas in beror på funktionen hos den enskilda mobilappen du använder och ytterligare uppgifter kan samlas in genom mobilappen enligt vad som anges där. 

Typer av uppgifter

Hur används de?

Identifiering av unik enhet

Identifiering av unik enhet (eller ”Unik enhets-ID”) är en alfanumerisk datasträng som antingen kan finnas i din enhets hårdvara eller automatiskt tilldelas din enhet av operativsystem eller mjukvara. Vi kan knyta Unik enhets-ID till andra uppgifter och behandlar kombinationen av dessa som personidentifierande uppgifter enligt denna policy, så länge uppgifterna är kombinerade. Unika enhets-ID användas för att möjliggöra vissa funktioner och för att personanpassa och leverera reklam baserat på dina intressen och användning av andra appar. Se avsnitt 4 ”Blockering” nedan för information om hur användningen av Unik enhets-ID kan väljas bort.

Platsinformation

När du använder någon av våra platsbaserade tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. I vissa mobilappar och andra webbtjänster krävs din platsinformation för en eller flera funktioner. När en mobilapp samlar in exakt platsinformation för din enhet kommer används dessa uppgiftersatt för att leverera platsbaserade tjänster för mobilappen och för moment som taggning eller inloggning. Information om blockering av angivande av platsinformation ges i mobilappen eller kan begäras på privacy@nbcuni.com. Platsbaserade tjänster erbjuds i anslutning till våra mobilappar är endast avsedda för privat användning och får inte användas eller ses som tillförlitliga för lokalisering av nödfallssituationer, för framförande eller manövrering av fordon, i anslutning till farliga miljöer som kräver felsäker prestanda eller i någon situation där fel eller bristande noggrannhet för de platsbaserade tjänsterna kan leda till livsfara, personskador eller allvarliga skador på personer eller egendom. De platsbaserade tjänsterna är inte anpassade eller avsedda för lokalisering av familjemedlemmar, spårning av fordonspark eller annan företagsanvändning. Andra produkter finns för sådan användning.

Logginformation

När du använder mobilappen eller visar innehållet i våra webbtjänster på en mobil enhet kan vi automatiskt samla in och lagra viss information i serverloggar, inklusive men inte begränsat till Internetprotokolladresser(IP), portnummer, enhetsmodell och tillverkarinformation, Internettjänstleverantör (ISP), klickdata, batteri- och minnesplacering, starttid, typ av webbläsare och språk, visade och övergång till sidor och datum- och tidsstämplar. Vi kan använda logginformation som indikeras specifikt i mobilappen liksom för att utvärdera mobilappens eller andra webbtjänsters prestanda, särskilja din enhet från andra, förhindra bedrägeri, erbjuda teknisk support och/eller svara mot dina behov. Vi kan även använda denna information för att personanpassa erbjudna tjänster som vi eller våra samarbetsparter erbjuder, inklusive erbjuda personanpassad reklam på vissa mobilappar.

Unika mobilappnummer

När du installerar eller avinstallerar en mobilapp som innehåller ett unikt mobilappnummer eller när en sådan tjänst söker efter automatiska uppdateringar, kan det numret skickas till oss. Uppgifter om din installation, exempelvis typ av operativsystem, kan också sändas till oss. Vi kan använda de unika mobilappnummer som indikeras specifikt i mobilappen, liksom utvärdera vår mobilapps eller andra webbtjänsters prestanda, förhindra bedrägeri, erbjuda teknisk support, utföra undersökningar, skapa analyser, genomföra interna webbtjänståtgärder och/eller svara mot dina behov. Vi kan också använda dessa uppgifter för att personanpassa tjänster som erbjuds av oss eller våra samarbetsparter, inklusive personanpassad reklam på vissa mobilappar.

Uppgifter som du lämnar via mobilappen

När du registrerar dig hos oss och använder en mobilapp, uppger du exempelvis (a) ditt namn, e-postadress, ålder, användarnamn, lösenord och andra registreringsuppgifter, (b) transaktionsrelaterade uppgifter, till exempel när du genomför köp, svarar på erbjudanden eller laddar ner eller använder våra mobilappar, (c) uppgifter som du delger oss när du söker hjälp, (d) kreditkortuppgifter för köp och användning av mobilappen och (e) uppgifter som du registrerar i systemet när du använder mobilappen, exempelvis kontaktuppgifter. Vi kan använda uppgifter som du delger oss enligt tillämplig lag för att från tid till annan kontakta dig för att tillhandahålla viktig information, obligatoriska meddelanden och försäljningserbjudanden.

Uppgifter som vi kan samla in via mobilappen 

I enlighet med en viss mobilapps funktionalitet kan vi även samla in ytterligare uppgifter genom din användning av en mobilapp, inklusive (a) ditt mobiltelefonnummer, (b) namn som du kan ha tilldelat enheten, (c) dina kontakter/adressbok, (d) din surfhistorik, (e) uppgifter om andra appar som du har laddat ner eller använt, (f) annan lagrad information på din enhet såsom video, foton, fotpositioner, ljud, kalender, lösenord, telefonfunktion, mikrofon och/eller inloggningsuppgifter till sociala nätverk, Vi kan använda uppgifter som har samlats in via mobilappen enligt vad som specifikt anges i mobilappen och utvärdera prestanda för vår mobilapp och andra webbtjänster, förhindra bedrägeri, tillhandahålla teknisk support, genomföra undersökningar, skapa analyser, åtgärda interna webbtjänstegenskaper och/eller svara mot dina behov. Vi kan också använda dessa uppgifter för att personanpassa tjänster som erbjuds av oss eller våra samarbetsparter, inklusive personanpassad reklam på vissa mobilappar.

2. HUR VI VIDAREBEFORDRAR PERSONLIGA UPPGIFTER

 

Enligt tillämpliga lagar och villkoren i vår Policy om full integritet kan vi vidarebefordra uppgifter om din användning och personliga uppgifter till analysleverantörer, digital- och videomätningstjänster såsom Nielsen, om operativsystem, operatörer och plattformsleverantörer och/eller andra mobilappar som drivs av oss eller externa parter, liksom alla andra parter som beskrivs i varje enskild mobilapp.

 

3. AUTOMATISK DATAINSAMLING OCH REKLAM

 

Vissa av våra mobilappar stöds via reklam och vi kan anlita externa parter för att samla in data och personanpassa reklam baserat på dina intressen och användning av olika appar, webbsurfning och andra data. Intressebaserade uppgifter kan bland annat bestå av unik enhets-ID, loggdata eller liknande information, kombinerad med uppgifter om appar du använder och relaterad användningsdata. Detta hjälper till att hålla kostnaderna för onlinetjänster låga eller helt gratis. Vissa analysföretag som vi anlitar kan även automatiskt samla in uppgifter för att vi ska förstå hur webbtjänsten används, exempelvis hur ofta och hur länge den används. Vi kan också samarbeta med återförsäljare av konsumentdata som köper eller säljer information till andra företag för flera syften inklusive produkterbjudanden och tjänster som kan intressera dig.

 

4. BLOCKERING

Utöver de alternativ som ditt mobiloperativsystem ger, kan du blockera insamling av uppgifter på mobilappar enligt följande:

 

 • Avinstallera mobilappen - Du kan enkelt stoppa all insamling av information genom mobilappen genom att avinstallera den. Du kan använda standardprocessen för avinstallering som kan finnas på din mobilenhet, mobilappmarknaden eller nätverket;
 • Blockera intressebaserad reklam - Se anvisningarna nedan eller kontakta privacy@nbcuni.com för att få information om hur man blockerar användning av information för att stödja riktad reklam från annonsörer och/eller annonsörer i externa nätverk. Observera att följden av att blockera riktad reklam är att riktad reklam hindras, men det kommer inte att hindra dig från att se alla annonser. Uppgifter kan fortfarande samlas in och användas för andra syften (t.ex. undersökningar, webbtjänstanalys eller intern verksamhet och för att aktivera dina blockeringsval):

 

 • För Apple-användare:
  • Med iOS 7 eller senare kan du ändra inställningarna på följande plats: Inställningar -> Integritet -> Reklam
  • Med iOS 6 eller senare kan du ändra inställningarna på följande plats: Inställningar -> Allmänt -> Om -> Reklam
  • Med iOS 4 eller 5 kan du blockera genom att följa anvisningarna här

 

För mer information, se Apples webbplats här.

 

 • För andra större mobilplattformar:
 1. Öppna plattformens kontoinställningar
 2. Välj Annonser
 • Gå till ”inställningar” på mobilenheten för att blockera insamling av platsinformation, eller kontakta privacy@nbcuni.com för att få information om hur du stoppar vår fortsatta åtkomst av din platsinformation. Ange så mycket information som möjligt när du gör en begäran.
 • Blockering av datainsamling mellan appar - Digital Advertising Alliance (DAA) erbjuder ett separat verktyg för insamling av data mellan olika appar på en mobilenhet för intressebaserad reklam och annan möjlig användning. För att göra valet av företag som deltar i detta verktyg kan du installera appen DAA AppChoices (se http://www.aboutads.info/appchoices).
 • Blockera videomätningstjänster - För att välja bort videomätningstjänster som tillhandahålls av Nielsen on Mobile Apps, klicka här

5. ÅTKOMST

Där det krävs enligt gällande lag erbjuder vi webbesökare åtkomst av och möjlighet att granska, uppdatera och korrigera personliga uppgifter de tillhandahåller via webbtjänsterna när det är nödvändigt. Vissa förfrågningar om åtkomst kan vara föremål för en mindre avgift. För att hjälpa till att bevara din integritet och säkerhet kommer vi att ta rimliga steg för att bekräfta din identitet, såsom att kräva ett lösenord och användar-ID, och möjligen foto-ID innan vi beviljar åtkomst till dina personuppgifter.

6. KONTAKTA OSS

 

För eventuella frågor eller klagomål som gäller denna policy om mobilappar, kontakta oss på privacy@nbcuni.com eller Chief Privacy Officer, NBCUniversal Legal Department, 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112, USA.

 

Om du befinner dig utanför USA och har frågor, kontakta oss på privacy@nbcuni.com eller Chief Privacy Officer, Legal Department, Central Saint Giles, St Giles High Street, London, WC2H 8NU, Storbritannien.