Search form

X

Cookies / Spårning

Last Updated: 6 June 2016

På NBCUniversal webbtjänster använder vi, i samarbete med våra annonsörer och leverantörer, olika tekniker för att få veta mer om hur besökarna använder NBCUniversal webbtjänster. Mer information om hur dessa tekniker används och hur man gör inställningar finns i följande text. Denna policy ingår i MBCUniversals integritetspolicy som finns att läsa här.

 1. COOKIES, ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER OCH HUR VI ANVÄNDER DEM
 2. VÅRA ANNONSÖRERS ANVÄNDANDE AV COOKIES
 3. DINA COOKIE-INSTÄLLNINGAR OCH HUR DU BLOCKERAR
 4. EXEMPEL PÅ COOKIES SOM ANVÄNDS AV NBCUNIVERSAL ONLINE-TJÄNSTER
 5. DEFINITIONER
 6. KONTAKTA OSS

 

1. COOKIES, ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER OCH HUR VI ANVÄNDER DEM

Som många andra företag använder vi cookies och andra spårningstekniker i våra webbtjänster (kallas gemensamt härefter för ”cookies” om inte annat anges) inklusive HTTP-cookies, HTML5 och Flash-lagring, webbfyrar/GIF, inbäddade script och E-taggar/cashe-sökning.

 

Vi kan använda cookies för olika syften och för att förbättra dina upplevelser, exempelvis genom att lagra din inloggningsstatus och visa preferenser från tidigare användning av en webbtjänst, när du senare återvänder till webbtjänsten. På våra webbtjänster används i synnerhet följande typer av cookies:

 

 • Helt nödvändiga cookies: Vi kan använda cookies för systemadministration som är nödvändiga för att hindra bedrägeriaktiviteter, förbättra säkerheten eller ge dig möjlighet att använda kundvagnfunktionen. Vi är inte skyldiga att begära ditt medgivande om cookies som är helt nödvändiga.
 • Analys- och prestandarelaterade cookies: Vi kan, som en del av våra analysrutiner, använda cookies för att utvärdera våra webbtjänsters prestanda i syfte att förbättra innehållet som erbjuds via webbtjänsterna.
 • Funktionsrelaterade cookies: Vi kan använda cookies för att få veta om du har besökt webbtjänsterna tidigare eller om du är en ny besökare, och för att identifiera vilka inslag du är mest intresserad av.
 • Målrelaterade cookies: Vi kan använda cookies, inklusive annonser, som har anknytning till dina intressen på vår webbtjänst och externa parters webbplatser, baserat på hur du använder våra annonser eller vårt innehåll. Mer information om våra reklamleverantörers användande av cookies finns nedan.

 

Genom att använda våra tjänster ger du ditt medgivande till sådan användning av cookies. Mer information om vårt användande av cookies och blockeringsmöjligheter finns i avsnittet ”Dina rättigheter”. Exempel på varje typ av cookie- som NBCUniversal använder på sina webbtjänster finns här.

 


 

2. ANNONSÖRERS, ANALYSFÖRETAGS OCH ANDRA EXTERNA PARTERS ANVÄNDANDE AV COOKIES

Reklamnätverk och/eller innehållsleverantörer som levererar annonser på våra webbtjänster, våra analysleverantörer och andra externa parter kan använda cookies för att kunna urskilja din webbläsare och kontrollera information kopplad till ditt användande av webbtjänsterna inklusive visade annonser.

Vissa sådana företag kan kombinera insamlad information från våra webbtjänster med annan information som de har samlat in oberoende i samband med din webbläsarens användning på andra webbtjänster. Dessa företag samlar in och använder informationen enligt sin respektive integritetspolicy.

 

Exempel på sådana företag, deras integritetspolicy och vilka möjligheter till blockering de ger finns i tabellen nedan:

 

Nätverk

Kundinformationssida

Blockeringssida

Google

https://privacy.google.com

http://www.google.com/policies/technologies/ads

Yahoo!

https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html

https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.html

Bizo

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Omniture

http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

DoubleClick

https://www.google.com/intl/en/policies

https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

 

3. DINA COOKIE-INSTÄLLNINGAR OCH HUR DU BLOCKERAR

Du kan välja att acceptera eller blockera användning av cookies och vi förklarar hur vi verkställer dina rättigheter enligt följande:

 • De flesta webbläsare har som grundinställning att acceptera HTTP-cookies, och ger på hjälpmenyn information om hur man blockerar nya cookies, hur man blir meddelad om nya cookies och hur man inaktiverar befintliga cookies. För mer information om HTTP-cookies och hur de inaktiveras, eller hur kategorier av cookies kan accepteras, hänvisar vi till informationen på www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 • Inställningen av lokal lagring av HTML5 i din webbläsare beror på vilken webbläsare du använder. För mer information om din webbläsare hänvisar vi till webbläsarens webbplats (vanligen i hjälpfunktionen).
 • För mer information om Flash-cookies eller lokala lagringsobjekt (LSO), och hur de avaktiveras hänvisar vi till information som ges på http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.
 • Se ”Våra annonsörers användande av cookies” för mer information om hur reklam-cookies blockeras. Observera att avvisande av cookies inte betyder att inga annonser längre visas när du besöker våra webbtjänster.
 • Observera dock att du, utan HTTP-cookies, HTML5 och Flash-lagring, inte har möjlighet att utnyttja alla funktioner i våra webbtjänster och att funktionen hos dessa kan begränsas.
 • Du kan blockera tillagda externa parters reklamnätverk genom att besöka nätverksannonsinitiativets webbplats på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp och följa anvisningarna där. Effekten av att blockera externa parters reklamnätverk förklaras på varje blockeringssida. Observera att effekten av blockering av externa parters annonsering för en del webbplatser är att personanpassad reklam inte levereras till dig. Information om din användning av webbtjänsten kan fortfarande samlas in för undersökning, analys eller interna verksamhetssyften.

Vi är inte ansvariga för sådana blockeringsalternativs effektivitet.

California Business & Professions Code Section 22575(b) (ändrad för ikraftträdande den 1 januari 2014) anger att bosatta i Kalifornien har rätt att veta hur NBCUniversal svarar på webbläsarens ”Spåra inte”-inställningar. NBCUniversal har för närvarande inte vidtagit åtgärder för att svara på ”Spåra inte”-signaler eftersom en enhetlig teknisk standard har ännu inte utvecklats. Vi fortsätter att granska nya tekniker och kan komma att tillämpa en standardmetod när den väl har skapats.

4. EXEMPEL PÅ COOKIES SOM ANVÄNDS AV NBCUNIVERSAL ONLINE-TJÄNSTER

I följande tabell visas några exempel på cookies som vi använder och syftet med dem:

 

Cookie-kategori

Företag

Cookie-namn

Syfte

Innehåll

Utgångsdatum

Mer information

Helt nödvändiga cookies

NBCUniversal

has_js

Dessa cookies är nödvändiga för driften av våra digitala resurser

Lagrar specifik information om platsimplementering

Sessions-cookie (utgår när webbläsaren stängs)

Drupal-specifik cookie

Prestanda-cookie

Omniture (Adobe)

Adobe Omniture Analytics:s_vi [Unique ID]

Med cookies i denna kategori mäter NBCUniversal våra digitala resursers prestanda

Unik besökar-ID:s tid/datumstämpel

Uppdaterat varje sidvy

http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Funktionsrelaterade cookies

NBCUniversal

_dy_geo

Fångar användarens platsinformation

Användarens geografiska position, t.ex. "US.NA.US_CA. US_CA_Universal City

30 dagar

 

Mål-cookie

DoubleClick

Google DoubleClick: _gads

Reklam-cookies ger bättre anpassad visning för besökarna

Unik användaridentifierare och andra specifika annonsdata

2 år

http://www.google.com/intl/en/policies/ 

5. DEFINITIONER

 

Cookis

En cookie är en liten datafil som sänds från en webbplats när besökaren besöker platsen, och som lagras i användarens webbläsare. Cookies lagras som små textfiler med en teckensträng. De kommunicerar viss information till oss eller externa parter om hur webbtjänsterna används (t.ex. vilka sidor och annonser som har visats), om användarens preferenser (t.ex. vilken textstorlek användaren föredrar) och om webbplatsens funktionalitet (t.ex. var en användare stoppade en video under uppspelning). Vanliga cookies kan i allmänhet avaktiveras eller tas bort med verktyg som finns i webbläsarna, och kan vissa, men inte alla, fall blockeras i framtiden genom vissa inställningar. Var medveten om att funktionen hos delar av våra webbtjänster kan begränsas om du avaktiverar eller tar bort cookies eller HTML5-cookies, och att din möjlighet att begränsa cookies vid ditt nästa besök på vår webbtjänst beror på webbläsarens inställningar.

Webbfyrar

Webbfyrar eller liknande tekniker kan användas för ett antal olika syften, exempelvis att räkna antalet besökare på webbtjänsten, följa upp användares navigering på webbtjänster, räkna hur många e-postmeddelanden vi har skickat och som har öppnats eller räkna hur många enskilda artiklar eller länkar som har visats. Webbfyrar är små grafikelement med en unik identifierare, och fungerar på samma sätt som cookies. Till skillnad från HTTP-cookies, som lagras på hårddisken på en användarens dator, är webbfyrar osynligt inbäddade på webbsidor med en storlek som en punkt i denna text.

Inbäddade skript

Ett inbäddat skript är programkod som är utvecklad för att samla in information om din användning av webbtjänsten, exempelvis vilka länkar du klickar på. Koden laddas ned tillfälligt på din enhet från vår webbserver eller från en extern tjänsteleverantör, är endast aktiv medan du är ansluten till webbtjänsten och avaktiveras eller raderas därefter.

E-tagg eller enhetstagg

E-taggar är en funktion i webbläsarens cashe-minne och en ogenomskinligidentifierare som en webbserver tilldelar till en speciell version av en resurs som finns på en URL. Om resursen på URL:en någon gång förändras tilldelas en ny e-tagg. Genom denna användning är e-taggar en form av enhetsidentifierare. E-taggsspårning kan skapa unika spårningsmönster även när användaren blockerar HTTP, Flash och/eller HTML5-cookies.

 


 

6. KONTAKTA OSS

För eventuella frågor eller klagomål som gäller denna policy om cookies och spårningstekniker, kontakta oss på privacy@nbcuni.com eller Chief Privacy Officer, NBCUniversal Legal Department, 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112, USA.

 

Om du befinner dig utanför USA och har frågor, kontakta oss på privacy@nbcuni.com eller Chief Privacy Officer, Legal Department, Central Saint Giles, St Giles High Street, London, WC2H 8NU, Storbritannien.