Search form

X

Strona główna i podsumowanie

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwiec 2016

W niniejszej polityce prywatności:

  • podsumowaliśmy warunki naszej polityki prywatności, aby można było szybko odszukać potrzebne informacje;
  • opracowaliśmy jednolitą politykę prywatności mającą zastosowanie w wielu serwisach internetowych NBCUniversal;
  • zajęliśmy się bardziej szczegółowo zakresem danych osobowych, które wykorzystujemy i gromadzimy, włączając w to aplikacje mobilne;
  • wyjaśniamy, w jaki sposób udostępniamy informacje firmom należącym do grupy NBCUniversal.

Najważniejsze z ostatnich zmian – czerwiec 2016

Prywatność w NBCUniversal

W NBCUniversal szanujemy dane osobowe i poważnie traktujemy nasze zobowiązania w zakresie prywatności. Niniejsza strona zawiera opis podejścia NBCUniversal do prywatności na stronach internetowych NBCUniversal oraz w aplikacjach mobilnych, które mają odnośniki do niniejszej strony („Serwisy internetowe”). Dążymy do tego, aby wykorzystywać dane osobowe zgodnie z konkretnymi zapisami obowiązujących na świecie przepisów w zakresie ochrony prywatności.

Podsumowanie

Jakie informacje gromadzimy i jak są one wykorzystywane?

NBCUniversal może zbierać następujące informacje: (1) informacje, które użytkownik udostępnia czynnie (np. w formularzach, sondażach lub podobnych funkcjach serwisów internetowych); (2) informacje z urządzenia, którym użytkownik się posługuje przy korzystaniu z serwisów internetowych; (3) informacje o tym, jak użytkownik korzysta z serwisów internetowych, włącznie z oglądaniem filmów, które mogą być pozyskiwane za pomocą Plików cookies/technologii śledzenia i/lub (4) informacje pochodzące od podmiotów zewnętrznych.

więcej

W jaki sposób udostępniamy informacje?

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że NBCUniversal może udostępniać zgromadzone informacje zgodnie z poniższym:

  • w obrębie NBCUniversal oraz dostawcom zewnętrznym, aby udostępniać użytkownikowi serwisy internetowe;
  • innym podmiotom zewnętrznym (np. organom ścigania), gdy wymaga tego prawo albo jeśli wynika to z transakcji korporacyjnej (np. jeśli dochodzi do sprzedaży spółki);
  • podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych i reklamowych (mogą tu występować różnice stosownie do praw obowiązujących w różnych krajach czy stanach). Mieszkańcy Kalifornii mogą uzyskać wgląd do listy takich podmiotów zewnętrznych.
  • spółkom z rodziny NBCUniversal w celu wzajemnego promowania usług NBCUniversal albo w celach badawczych. W tej kwestii użytkownik ma wybór.

więcej

W jaki sposób informacje są chronione?

W celu ochrony informacji zapewniamy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne. Należy mieć na uwadze, że choć staramy się zapewnić uzasadnione środki ochrony informacji, które przetwarzamy i przechowujemy, żaden system zabezpieczeń nie chroni całkowicie przed niepowołanym dostępem.

więcej

Gdzie następuje przetwarzanie informacji?

NBCUniversal jest spółką o zasięgu globalnym, a jej centrala znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Informacje mogą być przetwarzane zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w różnych miejscach na świecie.

więcej

Dzieci i prywatność

Jeśli nie wskazano inaczej, w sposób świadomy nie gromadzimy ani nie przechowujemy jakichkolwiek danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Stosujemy kontrolę wieku użytkowników, aby uniemożliwić dzieciom poniżej 13. roku życia dostęp do niektórych oferowanych przez nas funkcji i w sposób świadomy nie gromadzimy związanych z tymi funkcjami danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli rodzic lub opiekun zorientuje się, że jego dziecko poniżej 13. roku życia dostarczyło nam informacji bez jego zgody, powinien skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres privacy@nbcuni.com. Zgodnie z wymogami prawa usuniemy te informacje z naszych baz danych w możliwie szybkim terminie.

więcej

Prawa i opcje użytkownika

NBCUniversal umożliwia użytkownikom serwisów internetowych dostęp do informacji o sobie oraz wybór opcji udostępniania tych informacji zgodnie z wymogami prawa. Opcje te obejmują również możliwość wycofania zgody na uczestniczenie w marketingu, rezygnacji z kampanii reklam spersonalizowanych i cofnięcia wcześniej udzielonej zgody (np. można cofnąć zgodę na wykorzystywanie aktualnej lokalizacji użytkownika przez aplikację na jego telefonie). Może to wpłynąć na dostępność niektórych serwisów internetowych lub ich funkcjonalność.

więcej

Śledzenie/Pliki cookies i reklamy

Informacje gromadzone przez nas, dotyczące korzystania z naszych serwisów internetowych – uzyskiwane z analizy zachowania użytkownika przy przeglądaniu stron – mogą być przez nas wykorzystywane do kierowania do niego reklam, które mogą go zainteresować. Można skorzystać z opcji rezygnacji z takich „reklam spersonalizowanych”. Skutki rezygnacji pozostają pod kontrolą podmiotów zewnętrznych, które mogą w dalszym ciągu gromadzić informacje na temat korzystania przez użytkownika z serwisów w celach analitycznych, do badań i na potrzeby operacji wewnętrznych.

Pliki cookies/technologie śledzenia wykorzystywane są w niektórych naszych serwisach internetowych do obsługi reklam, prowadzenia analiz i dostosowania naszych serwisów tak, by były dla użytkownika jak najbardziej interesujące. Przez fakt korzystania z naszych serwisów użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie/technologii śledzenia, lecz można skorzystać z opcji rezygnacji z tych technologii. Może to wpłynąć na dostępność niektórych serwisów internetowych lub ich funkcjonalność.

więcej

Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących naszych procedur w dziedzinie prywatności albo naszych serwisów internetowych, prosimy o kontakt na privacy@nbcuni.com. Prosimy o podanie dokładnych informacji na temat serwisu internetowego, z którego się korzysta oraz zadanie konkretnego pytania, co umożliwi nam udzielenie bezzwłocznej odpowiedzi.

więcej